Kuzey Kore'nin Ekonomisi

K. Kore, halihazırda dünyadaki sayılı kapalı ekonomilerden birine sahiptir. Önemli kömür madenleri ve zengin mineral kaynakları bulunmasına rağmen, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve uluslararası yardıma olan bağımlılığı sürmektedir.

Son yıllarda ülkede, gübre yetersizliği ve soğuk hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimin düşmesiyle birlikte ciddi bir açlık sorunu ile karşılaşılmıştır. Uluslararası sivil toplum örgütleri ile BM organları, K. Kore halkına imkanlar ölçüsünde yiyecek ve sağlık malzemesi temin etmeye çalışmaktadır. Uluslararası yardım kuruluşları, K. Kore’nin 25 milyonluk nüfusunu doyurabilmek için uluslararası toplumdan her yıl 1-1,5 milyon ton gıda yardımı alması gerektiğini belirtmektedir.

Kuzey Kore ekonomisi 2015 yılında tahmini % 1,1 küçülmüştür. BM Güvenlik Konseyi’nin uygulamaya koyduğu uluslararası yaptırımların son dönemdeki durgunlukta etkili olduğu belirtilmektedir. Kuzey Kore'nin satın alma gücü paritesine göre (ppp) milli geliri 2017 yılı için yaklaşık 40 milyar Dolar, kişi başına milli gelir ise 1.700 Dolar’dır.

SSCB’nin çöküşü ve Doğu Bloku’nun dağılmasıyla K. Kore en önemli ticaret ortaklarını kaybetmiş ve ülkenin dış ticareti büyük bir gerileme sürecine girmiştir. Özellikle, 1998-1999 yılları arasındaki yaşanan kıtlık sırasında dış ticaret 1990 yılına kıyasla %40 oranında azalarak ülke tarihindeki en düşük seviyeye inmiştir. 2000 yılından itibaren dış ticarette canlanma yaşanmıştır. Kuzey Kore'nin 2016 yılındaki ihracatı 2,9. milyar Dolar (%85’i Çin ile), ithalatı ise yaklaşık 3,7 milyar Dolar (%90’ı Çin ile) olarak gerçekleşmiştir.