Küba'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2015): 87,133 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 21,017 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %2

Enflasyon Oranı (2016): %4,5

İşsizlik Oranı (2016): %2,5

İhracatı (2016): 1.49 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 6.25 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 20 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 6,3 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 13,7 milyon ABD Doları

Küba ekonomisi, sosyalist ilkelere dayanan devlet kontrollü planlı bir ekonomidir. Son yıllarda doğrudan yabancı yatırım çekme ve altyapı yatırımları bağlamında reformların yapılmasıyla özel sektör yatırımları artmıştır. Ancak üretim araçlarının büyük bir kısmı halen devlet tarafından işletilmektedir.

Küba ekonomisinin ana gelir kaynaklarından biri olan turizmin ekonomiye yıllık ortalama katkısı 2,5 milyar ABD Doları civarındadır. Kübalı yetkililer turizm sektörüne yönelik yabancı yatırımların artmasını hedeflemektedirler.

Küba, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer başlıca finans kuruluşlarına üye olamadığından bu örgütlerden doğrudan borç ve kredi temin edememektedir. Küba, 1986 yılından itibaren ödeyemediği dış borçların silinmesi ve yeniden yapılandırılması yolunda son yıllarda ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Küba’nın Venezuela’ya olan borcu dışında önemli dış borcu kalmadığı tahmin edilmektedir. Venezuela, son 15 yıldır Küba ekonomisinde en fazla ağırlığı bulunan ülkedir. SSCB’nin dağılmasının ardından Küba petrol ihtiyacının yaklaşık %70’ini Venezuela’dan karşılamaya başlamıştır.


Küba’nın başlıca ihraç malları şeker, nikel, kobalt, tütün, biyotıp ürünleri, deniz ürünleri, rom, narenciye, ithal ürünleri ise petrol, petrol mamulleri, gıda, makine ve teçhizattır.