#

Konferans Çevirmenliği Hizmetlerinin Alımında Ortak Liste Uygulamasına Başvurular Hakkında Duyuru

1 . Bakanlığımız tarafından konferans çevirmenliği hizmetlerinin alımında 30 Eylül 2016 tarihinden itibaren ortak liste uygulamasına geçilmesi öngörülmüştü. Sözkonusu listenin güncellenmesi ve genişletilmesi amacıyla bundan sonra her yılın Mart ayında yeni başvuruların kabul edileceğine dair duyuru verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bu alanda hizmet vermek isteyen ve 2. Maddedeki şartları haiz kişilerin 3. Maddede kayıtlı belgelerle birlikte 8 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öte yandan, ortak listeye kabul edilmiş olunması, hizmet alımı bakımından Bakanlığımıza herhangi bir yükümlülük getirmemektedir.

Sistemin maksadı, uluslararası standartlarda mesleki performansın değerlendirilmesi, görev gereği sorumluluk ilişkilerinin tesis edilmesi ve konferans çevirmenliği alanında mümkün olduğunca geniş bir hizmet arzı tabanı oluşturarak, hizmet alan taraf ile verenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesidir.

2. Ortak liste sistemine başvuruda bulunacaklarda aranan nitelikler:

a) İngilizce

i. Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim Bölümlerinin sözlü çeviri programlarından lisans veya yüksek lisans düzeyinde mezun olmak ve bu alanda simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve en az 500 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak veya;

ii. Türkiye’deki veya yurtdışındaki üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak ve konferans çevirmenliği alanında simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 7 yıl deneyim sahibi olmak ve en az 500 iş günü çalışma deneyimine sahip olmak.

iii. Çift yönlü simultane ve ardıl çeviri yapabilmek.

b) Almanca ve Fransızca dilleri için:

i. Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çevirbilim Bölümlerinin sözlü çeviri programlarından lisans veya yüksek lisans düzeyinde mezun olmak ve bu alanda simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 5 yıllık deneyim ve en az 250 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak veya,

ii. Türkiye’deki veya yurtdışındaki üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak ve konferans çevirmenliği alanında simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 7 yıllık deneyim ve 250 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak.

iii. Çift yönlü simultane ve ardıl çeviri yapabilmek.

c) Rusça, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca dilleri için:

i. Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerin Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim/Dil ve Edebiyat Bölümlerinden veya herhangi bir bölümünden lisans veya yüksek lisans düzeyinde mezun olmak, simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 5 yıl konferans çevirmenliği deneyimine sahip olmak ve en az 100 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak.

ii. Çift yönlü simultane ve ardıl çeviri yapabilmek.

ç) Diğer diller için:

Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerden lisans diplomasına sahip olmak ve çeviri yapılacak her iki dile de hâkim olduğunu tevsik etmek.

d) Özel Şart:

Yetkinlikleri belirlemek ve/veya teyit etmek üzerine kurulmuş ve konferans çevirmenliğinde mesleki referans olarak görülen Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) ve/veya Türkiye Konferans Tercümanları Derneği ( TKTD) meslek örgütlerine üye olanlar; veya Avrupa Birliği Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü tarafından AB Kurumlarında çalışmak üzere akredite olmuş olanlar; veya Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası örgütlerin akredite çevirmen havuzunda olanların, ilgili kuruluştan alacakları üyelik/akreditasyon belgesiyle başvurması yeterlidir. Referans olarak gösterilen kuruma üyelik/akreditasyon şartları 2 a’da belirtilen şartlardan hafif olamaz.

3. Başvuru sahiplerinin mesleki nitelikler bakımından sunmaları gereken belgeler aşağıdadır:

a) Diploma

b) Aranan çalışma günlerini ve niteliklerini gösteren İş Günleri Formu

c) ( 2-d için) İlgili kuruluştan alınacak üyelik/akreditasyon belgesi

4. Başvurular konusunda olabilecek sorular için iletişim bilgileri ve belgelerin gönderilebileceği adres aşağıda belirtilmiştir:

İletişim: trcd@mfa.gov.tr

Adres: Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası 1549. Cad. Çiğdem – Çankaya/Ankara