Komorlar Birliği'nin Siyasi Görünümü

Komorlar Birliği, üç adadan (Büyük Komor, Anjuan ve Moheli) oluşan bir devlettir.

Ülkede bağımsızlık tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde 20’den fazla darbe girişimi yaşanmıştır.

Komorlar Birliği’nde 2008’de yapılan çokuluslu askeri müdahalenin ardından, 2009’da ülkenin idari sisteminde değişiklik yapılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi halkoyuna sunulmuş ve Cumhurbaşkanlığının her seçimde üç ada arasında sırayla el değiştirmesini öngören bir sistem benimsenmiştir.

7 Kasım ve 26 Aralık 2010 tarihlerinde iki turlu olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Dr. Ikililou Dhoinine, ülkenin Moheli adasından çıkan ilk Cumhurbaşkanı olmuş ve 26 Mayıs 2011’de görevi selefi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi’den devralmıştır. İlk turu 21 Şubat 2016, ikinci turu 10 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Assoumani AZALI Komorlar Birliği’nin yeni Cumhurbaşkanı olmuştur.

Ülkede son kabine değişikliği 17 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş, Dışişleri Bakanı dahil 5 Bakan ve 2 Devlet Sekreteri değişmiştir. Yurtdışındaki Komorlulardan Sorumlu, Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Frankofoni Bakanlığına 1999-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Mohamed El-Amine Souef atanmıştır.

Fransa ile devam eden Mayotte adası sorunu Komorlar’ın toprak bütünlüğünü ilgilendiren önemli bir sorunu teşkil etmektedir. 1974 yılında düzenlenen referandumda üç ada (Büyük Komor, Anjuan, Moheli) bağımsızlıktan yana oy kullanırken, coğrafi olarak Komor Adaları’nın bir parçası olan Mayotte Fransa’ya bağlı kalmayı tercih etmiştir. BM kapsamında Mayotte konusunda 1995 yılına kadar çeşitli kararlar alınmış, ancak anılan tarihten itibaren Mayotte konusu BM gündemine gelmemiştir. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yeni bir oylamada Ada halkının % 95,2’si Fransa’nın bir parçası olmayı kabul etmiştir. Bilahare, Fransız Meclisinin Mart 2011’de aldığı karar uyarınca, Mayotte Fransa’nın 101. vilayeti olmuştur.