Kiribati'nin Siyasi Görünümü

Kiribati Cumhuriyeti, Batı Pasifik'te 33 adet mercan adasından oluşan bir ülkedir. Gilbert Adaları olarak bilinen Kiribati, 1971 yılına kadar İngiliz idaresinde kalmıştır. 1971 yılında özerklik tanınan ada, 12 Temmuz 1979’da Kiribati adıyla bağımsızlığına kavuşmuştur.

Kiribati Cumhuriyeti, 1979 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından, İngiliz Devletler Topluluğu üyesi olmuştur. Parlamento, 47 üyeli ve tek kamaralıdır. Üyeler dört yıllık dönemler için halk tarafından seçilmektedir. Parlamento kendi üyeleri arasından belirlediği Cumhurbaşkanı adayları, dört yıllık dönem için halk tarafından seçilmektedir. Devlet ve Hükümet Başkanı, kabine üyelerini atar. Gerçek anlamda kurumsallaşmış siyasi partilerin varlığından söz etmek güçtür.

Son seçimler iki aşamalı olarak, 30 Aralık 2015 ve 7 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 19 milletvekili seçilirken, ikinci aşamada yeterli çoğunluğu ilk seferde yakalamayan kalan 25 milletvekili seçilmiştir. Çoğunluğun oyunu alan Taneti Maamau, ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak Mart 2016’da görevine başlamıştır. Görev süresi dört yıldır.