Kenya'nın Ekonomisi

Kenya, jeostratejik konumu itibariyle ticaret ve yatırım için doğal bir cazibe merkezidir. Bu bağlamda, Doğu Afrika Bölgesine açılan kapı olup, bu bölgenin finans, iletişim ve ulaşım merkezidir.

Birçok uluslararası şirket kendilerine bölgesel merkez olarak Kenya’yı seçmişlerdir. Kenya’ya yatırım ve ihracat yapan işadamları, 2000 yılında Kenya, Tanzanya ve Uganda tarafından kurulan ve Ruanda ve Burundi’nin de katılımıyla 110 milyon tüketiciye sahip Doğu Afrika Birliği Pazarına ve 400 milyon tüketiciye sahip Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarına (COMESA) giriş imkanına sahip olmaktadırlar.

Dünya Bankası’nın 2015 yılında yayınladığı raporda, Sahra-altı Afrika ülkeleri arasında Kenya’nın gelecek 15 yılda en hızlı büyüyen ekonomi olabileceği kaydedilmiştir. Raporda, Kenya ekonomisinin 2030 yılına kadar ortalama %6.2 oranında istikrarlı bir büyümeyle seyredeceği ve bu performansın diğer Afrika ekonomilerinin üzerinde olacağı belirtilmiştir.

Kenya, 2016 yılında yaklaşık 5.78 milyar dolarlık ihracat ve yaklaşık 14 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Başlıca ihracat ortakları Uganda, ABD, Tanzanya, Hollanda, İngiltere, Pakistan; ithalat ortakları ise Çin, Hindistan, BAE, ABD, Japonya’dır.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kenya’nın kredi notunu B+, görünümünü negatif olarak teyit etmiştir (2017 yılı Temmuz ayı sonu).

2017 yılının ilk çeyreğinde Kenya %4.7 büyümüştür.