Honduras'ın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 21,517 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 4.746 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %3,6

Enflasyon Oranı (2015): %2,7

İşsizlik Oranı (2016): %6,3

İhracatı (2016): 4,1 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 7,9 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 10,9 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 7,1 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 3,8 milyon ABD Doları

Honduras Orta Amerika’nın Nikaragua’dan sonraki en fakir ülkesidir. Uzun yıllar muz ve kahve üretimine bağlı olarak gelişen ülke ekonomisi, 2006 yılında ABD’yle imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde tekstil endüstrisi alanında yabancı yatırım çekmeyi başarmıştır. Toplam ticaretinin üçte birini ABD’yle gerçekleştiren Honduras, ABD’deki ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Ülkenin öndegelen diğer ticaret ortakları Almanya, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua’dır.