Hindistan'ın Ekonomisi

Temel Ekonomik Göstergeler (2016)

GSYİH (trilyon $)

:

2.19

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

:

7.1

Nüfus (milyar)

:

1.3

Kişi Başına Gelir ($)

:

1.630

Enflasyon Oranı (%)

:

4.9

İşsizlik Oranı (%)

:

8.4

İhracat (milyar $)

:

262

İthalat (milyar $)

:

381

Ülkemizle Ticareti (milyar $)

:

6.409

Ülkedeki Türk Firma Sayısı

:

14

Kaynak: Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz, Ekonomi Bakanlığı

İhracatında Başlıca Ülkeler: ABD, Çin, Suudi Arabistan

İthalatında Başlıca Ülkeler: Çin, BAE, Suudi Arabistan, İsviçre

Başlıca İhracat Kalemleri: Petrol yağları, mücevherat, ilaçlar, pirinç, binek araçlar, pamuk, sığır eti, otomotiv aksam ve parçaları ve telefonlar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Ham petrol, altın, petrol gazları ve taşkömürüdür.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

İkili Ticaret Rakamları (milyon dolar) (Kaynak:Ekonomi Bk.)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2007

348

2.299

2.647

-1.951

2008

542

2.457

3.000

-1.915

2009

411

1.902

2.313

-1.491

2010

606

3.409

4.016

-2.803

2011

756

6.498

7.254

-5.742

2012

791

5.843

6.635

-5.051

2013

586

6.367

6.954

-5.780

2014

586

6.898

7.485

-6.311

2015

650

5.613

6.263

-4.962

2016

652

5.757

6.409

-5.105

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Altın, gümüş, adi metaller, metal ve bakır cevherleri; Hindistan’dan ithalatında ise taşkömürü katranı, ham petrol ürünleri ve hafif yağlar

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Sentetik filament iplikleri, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik organik boyayıcı maddeler, fluoresanlı aydınlatma maddeleri, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, sentetik devamsız lifden iplik, pamuk, traktörler

İkili İşbirliği Mekanizmaları:

- Karma Ekonomik Komisyonu (KEK): Türkiye-Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi (KEK) mekanizması, 1978 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile kurulmuş olup, bugüne kadar iki ülke arasında 10 KEK Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Hindistan arasındaki son KEK Toplantısı (10. Dönem), 30-31 Ocak 2014 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenmiştir.

- İş Konseyi: 1996 yılında kurulan İş Konseyi’nin son toplantısı 9 Eylül 2009’da İstanbul’da düzenlenmiştir.

- Ortak Komiteler: İki ülke arasında tarım ve turizm alanlarında ortak komite toplantıları düzenlenmektedir.

Türk Firmalarının Hindistan’daki projeleri :

Türk firmalarının ülkede yüklendiği müteahhitlik projeleri toplamı halihazırda yaklaşık 430 milyon Dolar civarındadır. Son dönemde, Türk firmalarınca üstlenilen projeler arasında Lucknow metro inşaatı, Mumbai metro inşaatı, Jammu Keşmir eyaletinde bir demiryolu tünel inşaatı ve çeşitli konut projeleri betonarme işleri bulunmaktadır.

Turizm: 2012 yılında 73.731 bin Hintli turist ülkemizi ziyaret etmişken, 2013 yılında bu sayı 90.934’e, 2014 yılında 119.503’e, 2015 yılında 131.869’a yükselmiştir. 2016’da bu rakam 79,316 olarak kaydedilmiştir. Son dönemde varlıklı Hintli ailelerin ülkemize yönelik düğün turizminde de önemli artış yaşanmıştır.

Kalkınma Yardımları: Türkiye ve Hindistan arasında kalkınma yardımları alanında işbirliği bulunmamaktadır. Hindistan’da TİKA ofisi de mevcut değildir.

Karşılıklı ekonomik anlaşmalar:

İki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1996) ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1998) imzalanmıştır.

Ülkemizle STA anlaşması bulunmamakla birlikte Hindistan, AB tarafından uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP)’nden faydalanmak suretiyle Türkiye’ye ihracatında da bazı ürünlerde indirimli tarifelerden yararlanma imkanına sahiptir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Hindistan Ziyaretleri:

Sayın Cumhurbaşkanımız, 30 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihlerinde Hindistan’a resmi bir ziyaret düzenlemiştir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi ile biraraya gelmiştir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması, ikili işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi, nükleer enerji, sivil havacılık, ilaç, uzay ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ikili KEK mekanizmasının düzenli olarak sürdürülmesi, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki düzenli uçuşların ve destinasyon sayısının arttırılması konuları ele alınmıştır.

Ziyaret marjında, Hindistan-Türkiye İş Forumu tertip edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Modi’nin himayelerinde gerçekleştirilen İş Forumuna, iki ülke Bakanları, üst düzey yetkilileri ve işadamlarından oluşan yaklaşık 350 kişilik geniş bir katılımcı topluluğu iştirak etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında, Türkiye-Hindistan Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinin başlatılması, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile DEİK veya TİM’in karşılıklı ofis açmaları, ikili ticaret kapasitemizin ve karşılıklı yatırımların arttırılması, ülkemizin özel sektörünün özellikle inşaat alanında ülkemizin başarıları, Hindistan Hükümeti’nin başlattığı “100 Akıllı Şehir” projesinde Türk müteahhitlik firmalarının katkı sağlayabileceği, Hindistan ile yüksek teknoloji, bilgisayar yazılımı alanlarında işbirliğinin sağlanması, nükleer ve yenilenebilir enerji alanında karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi konularına dikkat çekmiştir.