Guyana'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 3,45 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 7.852 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %3,36

Enflasyon Oranı (2016): %1,4

İşsizlik Oranı (2016): %11,6

İhracatı (2016): 1,45 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 1,62 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 10,09 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 10,07 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 0,02 milyon ABD Doları

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Guyana, küçük nüfusuna oranla geniş bir yüzölçüme sahiptir. Ekonomisinde tarım ve madencilik büyük paya sahiptir. Üretim büyük oranda şeker, altın, boksit, karides, kereste ve pirince dayanmaktadır. Bu ürünlerin çoğu iklim koşullarından ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenebilmektedir. Ekonominin temel sınamaları ağır dış borç yükü, yetersiz altyapı ve dış göç nedeniyle kalifiye iş gücü eksikliğidir.

Guyana’nın 2006 yılında Karayip Topluluğu (CARICOM) Ortak Pazarı’na girmesi özellikle hammadde ihracatı alanında bu ülkenin pazar potansiyelini arttırmıştır. Hükümet, dışarıdan doğrudan yatırımlar çekerek ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Dış yardımlar sayesinde sağlanan kaynaklar yollar, su şebekesi, denizcilik ve telekomünikasyon altyapılarının geliştirilmesine yönlendirilmektedir.

Guyana’nın başlıca ticaret ortakları ABD, Trinidad ve Tobago, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Surinam, Birleşik Krallık, Japonya ve Panama’dır.

Guyana, Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında 126. sırada yer almıştır.