Gine Bissau'nun Ekonomisi

Gine Bissau’da kişi başına GSMH 2006-2010 döneminde yılda ortalama % 3 oranında artmıştır.

Gıda bakımından kendine yeterli bir ülke olmayı hedefleyen Gine Bissau’nun kalkınma planlarında tarıma öncelik verilmektedir. Ülkenin tarım potansiyeli ve iklim koşulları elverişli olmakla birlikte, yapısal yetersizlikler nedeniyle değerlendirilememektedir. Başlıca üretimi kaju fıstığı olup, dünya kaju üretiminin yaklaşık %15’ini Gine Bissau sağlamaktadır.

Son yıllarda ihracatta kaydedilen mütevazi artışa rağmen kronik dış ticaret açığı devam etmektedir. İhracat 2015 yılında 236,5 milyon ABD Doları, ithalat ise 396,9 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Başlıca ithalatı gıda maddeleri olup, ihracat gelirinin % 90’ını kaju fıstığı oluşturmaktadır.

Gine Bissau’nun 400 km’yi bulan kıyı şeridi deniz ürünleri bakımından zengindir. Ancak 300 bin ton olan yıllık potansiyelin ancak 30 bin tonu kullanılmaktadır. Balıkçılık endüstrisi gelişme kaydetmekle birlikte, henüz ihracata başlanamamıştır. Geleneksel balıkçılık yapılmakta olup, endüstriyel balıkçılık lisansla Gine-Bissau sularında balıkçılık yapan yabancı gemilerce gerçekleştirilmektedir.

Hayvancılık, ülkenin iç kesimlerinde yaşayan müslüman halk için önemli olmakla birlikte ancak iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ormancılık potansiyeli bulunmakla birlikte, 1995 yılında başlayan ihracat 1999 yılından itibaren durmuştur. 2 milyon hektarı bulan orman alanı, tarıma açılma ve yangınlar nedeniyle küçülmektedir.

Ülkede meydana gelen iç savaşların tahribatı hala onarılamamıştır. Devlet idaresinin işleyişindeki zorluklar ekonomiyi etkilemektedir. Başkentte su ve elektrik kesintileri hemen hemen devamlıdır. Dış yardım ve yatırımlar yetersizdir. UNDP İnsani Kalkınma endeksine göre 2015 yılında da 187 ülke arasında 178. sırada yer almaktadır. Nüfusun 2/3’ü fakirlik sınırının altında yaşamaktadır.

Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, balıkçılığa, petrole ve madenlerin işletilmesine ilişkin daha önce imzalanmış olan anlaşmaları gözden geçirmeyi hedeflediğini açıklamıştır. Varela bölgesindeki “ağır kum” işletme hakkının, Pio bölgesindeki fosfat rezervlerinin, petrol ve balıkçılık işletmeciliği anlaşmalarının da bu kapsamda ele alınacağı değerlendirilmektedir.

Gine-Bissau’nun yol şebekesi, 4400 km olmasına rağmen bakımsızlık nedeniyle kötü durumdadır. Ülkeyi Doğu-Batı yönünde bölen Mansoa ırmağı üzerinde 750 m. uzunluğundaki köprü AB finansmanıyla 2003 yılında tamamlanmıştır. Ülkede hala Kuzey-Güney yönünde ulaşım için engel oluşturmaya devam eden çok sayıda ırmak vardır. Coğrafi durumu su ulaşımı için elverişli olmakla birlikte, Bissau limanı yetersiz durumdadır. Ulusal hava taşımacılığı şirketi yoktur. Portekiz şirketi Air Luxor’un 2003 yılında yerel yatırımcıların % 51 oranında katılımıyla kurduğu Air Luxor GB Lizbon ve Bissau arasında seferler düzenlemektedir. Bissau’nun diğer uluslararası bağlantıları Air Senegal International ve Cabo Verde Havayolları tarafından sağlanmaktadır.