Gambiya'nın Ekonomisi

Ülkede serbest piyasa ekonomisi uygulanmaktadır. Gambiya’nın ekonomisi, dış yardımlar ile tarım ve turizm sektörlerinden elde ettiği gelirlere dayanmaktadır.
 
Gambiya, BM’nin En Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinde yer almaktadır. BM Kalkınma Programı (UNDP)’nın verilerine göre, 2015 yılı İnsani Kalkınma Endeksi sıralamasında Gambiya, 188 ülke arasından 175’inci olmuştur. Böylece Gambiya, düşük İnsani Kalkınma Endeksi’ne sahip 44 ülke içinde yer almıştır. Ülke, 2015 yılındaki İnsani Kalkınma Endeksi Sahra Altı Afrika ülkelerinin ortalamasının altında kalmıştır.
 
Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılası (GSYİH) 938 milyon ABD Doları olan Gambiya’da kişi başına GSYİH 472 ABD Doları’dır.
 
Gambiya ekonomisi 2014- 2015 yıllarında iki önemli sınamadan geçmiştir. Bunlardan birincisi, Batı Afrika’da ortaya çıkan ebola salgınının Gambiya'da rapor edilen ebola vakası olmamasına rağmen ülkenin turizm gelirlerine olan ciddi olumsuz etkisi, diğeri ise ülkede yağışların gecikmesi nedeniyle tarımsal üretim miktarında yaşanan önemli azalma sonucu ülkede enflasyonun artması ve gıda güvenliğinin azalmasıdır. Bu nedenle, Gambiya ekonomisi toplam 40 milyon ABD Doları zarara uğramıştır.
 
Ülkede 2014 yılında GSYİH’nin yüzde 10,9’una, 2015 yılında ise GSYİH’nin yüzde 15,2’sine tekabül eden cari açık nedeniyle Gambiya yönetimi, Nisan 2015’te IMF ile 10,8 milyon ABD Doları tutarında bir mali yardım anlaşması imzalamıştır. Cumhurbaşkanı Barrow’un göreve gelmesinin ardından ise, Dünya Bankasının Gambiya'ya, Haziran ayına kadar 40 milyon Dolar, Haziran ayından sonra da 20 milyon Dolar olmak üzere, toplam 60 milyon Dolar destek sağlayacağı bildirilmiştir.
 
Gambiya’nın 2015 yılında 108 milyon ABD Doları olan ihracatında başlıca ülkeler, Çin, Hindistan, Fransa ve İngiltere’dir. Gambiya’nın 2015 yılında 410 milyon ABD Doları olan ithalatında ise başlıca ülkeler, Çin, Brezilya, Senegal, Fildişi Sahili ve Hindistan’dır.
 
Başlıca ihraç malları, ağaç ve ahşap eşya, meyve ve istihsalleri, hayvansal ve bitkisel yağlar, balık ürünleri ve demir çeliktir. Ayrıca, serbest bölge konumundaki Banjul limanı aracılığıyla, başta komşu Senegal olmak üzere, Afrika ülkelerine her türlü mal “re-export” edilmektedir. Başlıca ithal malları, pamuk, şeker ve şeker mamulleri, hububat, hayvansal ve bitkisel yağlar, elektrikli cihazlardır.