Gambiya'nın Ekonomisi

Ülkede serbest piyasa ekonomisi uygulanmaktadır. Gambiya’nın ekonomisi, dış yardımlar ile tarım ve turizm sektörlerinden elde ettiği gelirlere dayanmaktadır.

Gambiya, BM’nin En Az Gelişmiş Ülkeler kategorisinde yer almaktadır. BM Kalkınma Programı (UNDP)’nın verilerine göre, 2015 yılı İnsani Kalkınma Endeksi sıralamasında Gambiya, 188 ülke arasından 173’inci olmuştur. Böylece Gambiya, düşük İnsani Kalkınma Endeksi’ne sahip 44 ülke içinde yer almıştır. Ülke, 2015 yılındaki İnsani Kalkınma Endeksi Sahra Altı Afrika ülkelerinin ortalamasının altında kalmıştır.

Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılası (GSYİH) 964,6 milyon ABD Doları (2016-Dünya B.) olan Gambiya’da kişi başına GSYİH 473 ABD Doları’dır.

Gambiya ekonomisi 2014- 2015 yıllarında iki önemli sınamadan geçmiştir. Bunlardan birincisi, Batı Afrika’da ortaya çıkan ebola salgınının Gambiya'da rapor edilen ebola vakası olmamasına rağmen ülkenin turizm gelirlerine olan ciddi negatif etkisi, diğeri ise ülkede yağışların gecikmesi nedeniyle tarımsal üretim miktarında yaşanan önemli azalma sonucu ülkede enflasyonun artması ve gıda güvenliğinin azalmasıdır.

2017 yılı sonu itibariyle Gambiya'nın toplam dış borcu GSYİH’nin yaklaşık yüzde 125'ine tekabül etmektedir. Bu rakam hane halkı başına 4.500 ABD Doları civarında borç yükü anlamına gelmektedir.

Gambiya’nın 2016 yılında 116,698 milyon olan ihracatında başlıca ülkeler, Çin, Hindistan, Fransa ve İngiltere’dir. Gambiya’nın 2016 yılında 380,271 milyon ABD Doları olan ithalatında ise başlıca ülkeler, Çin, Brezilya, Senegal, Fildişi Sahili ve Hindistan’dır.

Başlıca ihraç malları, ağaç ve ahşap eşya, meyve ve istihsalleri, hayvansal ve bitkisel yağlar, balık ürünleri ve demir çeliktir. Ayrıca, serbest bölge konumundaki Banjul limanı aracılığıyla, başta komşu Senegal olmak üzere, Afrika ülkelerine her türlü mal “re-export” edilmektedir. Başlıca ithal malları, pamuk, şeker ve şeker mamulleri, hububat, hayvansal ve bitkisel yağlar, elektrikli cihazlardır.

Uluslararası Gambiya Bağışçılar Konferansı, 22 Mayıs 2018 tarihinde Brüksel'de düzenlenmiş, ülkemiz 2018-2021 Gambiya’ya Ulusal Kalkınma Planı kapsamında 500 bin ABD Doları tutarında yardım yapacağını açıklamıştır.