Gabon'un Ekonomisi

Gabon’un kişi başına gelir düzeyi çoğu Sahra-altı Afrika ülkesinin dört katı olmasına rağmen gelir dağılımındaki eşitsizlik sebebiyle nüfusunun kaydadeğer bir bölümünün (%30) yaşam standardı yoksulluk seviyesinin altındadır. 1970’lerde, petrol keşfedilene kadar kereste ve manganeze bağımlı bir ekonominin hakim olduğu ülkede petrolün ekonomideki ağırlığı hâlihazırda %50 civarındadır.

Gabon, ekonomik büyümesi çerçevesinde ortaya çıkan enerji ihtiyacını zengin su kaynaklarını kullanabileceği hidroelektrik santrallerle karşılamak istemektedir. Önemli demir, manganez (dünyadaki manganezin %45’i) ve maden yataklarına sahip olan ülkede, tarım ve balıkçılık alanlarında da geniş potansiyel mevcuttur. Ülkede ayrıca, altın, uranyum ve demir cevheri dahil bugüne kadar tespit edilen 400 kadar maden yatağı bulunmaktadır. Gabon, aynı zamanda Orta Afrika Gümrük ve Ekonomi Birliği üyesidir.

Önemli bir bölümü ormanlarla kaplı ülkede ormancılık önemli bir sektör olarak yer almaktadır.

Ormancılığın yanında balıkçılık alanında da önemli bir potansiyel mevcuttur. 800 km uzunluğundaki sahil ve 10.000 km2 büyüklüğündeki göl ve nehirlere sahip ülkede 240.000 ton ağırlığında balık barındığı tahmin edilmektedir.

Ekonomideki sektör çeşitliliğinin fazla olmadığı Gabon’da altyapı çalışmaları, demiryolları, limanlar, petrol, doğalgaz, madencilik, hidroelektrik santraller, turizm, iletişim, toplu konut projeleri önem verilen alanlar arasında yer almaktadır.