Ekvator Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 97,8 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 11.264 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): -%1,6

Enflasyon Oranı (2016): %1,7

İşsizlik Oranı (2016): %4,7

İhracatı (2016) : 16,80 milyar ABD Doları

İthalatı (2016) : 16,19 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 136 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016) : 38,45 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 97,57 milyon ABD Doları

OPEC üyesi olan Ekvator aynı zamanda Latin Amerika’nın üçüncü büyük ham petrol üreticisidir. Ekvator’un ihracat gelirlerinin %30’u petrole dayanmaktadır. Petrol dışı gelirlerde ilk sıraları muz, karides ve turizm almaktadır. Ülkenin başlıca diğer ürünleri kahve, kakao ve ton balığıdır. Altın ve bakır çıkarılmaktadır.

Ekvator, dış ticaretinin önemli bir kısmını tercihli ticaret anlaşmaları imzaladığı ve ortak bir kültüre sahip olduğu Latin Amerika ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. İhraç pazarlarının ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi, Ekvator’un dış ticaretindeki önceliklerdendir. Ekvator’un öndegelen dış ticaret ortakları ABD, Şili, Vietnam, Peru, Çin, Kolombiya ve Panama’dır.

2014 yılından itibaren petrol fiyatlarının düşmesi Ekvator ekonomisini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu dönemde, yerel para birimi olan ABD Dolarının değerinin yükselmesi de petrol dışı ürünlerin ihracatında Ekvator’un rekabet gücünü olumsuz etkilemiştir. Dolarizasyon nedeniyle bağımsız bir para politikası yürütemeyen Ekvator ekonomisinin, döviz girişi ve yabancı yatırımlara bağımlılığı artmıştır. Büyüyen kamu sektörü, sosyal ağırlıklı politikalar ve büyük altyapı projelerinin finansmanı için ek kaynak ihtiyacı kamu borçlarının da artmasına neden olmuştur. 2017 başında AB ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının yabancı yatırımları ve ekonomik kalkınmayı arttırması beklenmekle birlikte, etkisi ekonomiye henüz tam olarak yansımamıştır.