#

Bakanlığı Takip Edin:

Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 8 Ocak 2016

Yazılı aşaması 5 Eylül 2015 ve sözlü aşaması 7-8 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asıl ve yedek) listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşmak mümkündür.

Sınav duyurusunda da belirtildiği üzere, nihai başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı “Mali ve İdari İşler”, “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” ve “Diplomatik Arşiv ve Dokümantasyon” için 4’er; “Hukuki İşler” için ise 3’tür.

Bu çerçevede, başarılı olan ve isimleri asıl listede yer alan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte 22 Ocak 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir.

  • Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

  • Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

  • Sınav dili ve varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında bir yabancı dilden “YDS/KPDS” sonuç belgesi;
  • 4 adet vesikalık fotoğraf;

  • Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

  • Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

  • Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

İsimleri yedek listede yer alan adayların bu aşamada yapmaları gereken işlem bulunmamaktadır. Yedek adaylarla ihtiyaç halinde bilahare temas edilebilecektir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı