#

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 2017 Kış Okulu Programı, 14 Aralık 2016

30 Ocak – 3 Şubat 2017

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlık çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleğine ilişkin ön bilgiler kazandırmak amacıyla Ankara’da 30 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihleri arasında bir kış okulu gerçekleştirecektir.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan bir hafta süreli kış okuluna, üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Kış okulunda, ülkemizin genel dış politika yönelimleri, temel dış politika konularında izlediği stratejiler, çeşitli bölgelere yönelik politikalarının yanı sıra Bakanlıktaki kariyer memuriyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kış okuluna başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

  • T.C. Vatandaşı olmak

  • Dört yıllık bir lisans programının 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak

  • En az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak

  • Kendi üniversitelerindeki 2 (iki) akademisyenden alınacak referans mektubunu ibraz etmek

  • Adli Sicil Kaydı evrakını ibraz etmek

Bu şartları taşıyan adayların başvurularını, kariyer hedeflerini içeren en fazla 400 kelimelik Türkçe ve İngilizce birer niyet mektubu ile birlikte, 26 Aralık 2016 – 1 Ocak 2017 tarihleri arasında Bakanlığımız web sitesi üzerinden (https://sinav.mfa.gov.tr/) online olarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru linki belirtilen başvuru tarihleri arasında aktif olacaktır. Başvurular sadece internet üzerinden alınacak olup, başvuru modülüne girebilmek için “e-devlet” şifresi temin edilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında, adayların niyet mektuplarının yanı sıra nüfus cüzdanı fotokopisi, transkript, fotoğraf ve referans mektuplarını sisteme eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru hakkındaki sorularını, ayrıca başvuru sahipleri için hazırlayacakları referans mektuplarını doğrudan kurumumuza iletmeyi tercih edecek akademisyenlerin mektuplarının strategy@mfa.gov.tr adresi üzerinden Merkezimize iletilmesi rica olunur.

Program bitiminde genel bir değerlendirme yapılacak olup, başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / Ankara 06100
Telefon: (0312) 292 2230
E-posta: strategy@mfa.gov.tr