#

Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

K A N U N
06 Temmuz 1994 tarih ve 21982 sayili Resmi Gazete
Disisleri Bakanliginin Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun

(Disisleri Bakanligininin Teskilat ve Görevleri Hakkinda 13.12.1983 tarihli ve 177 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin, 8.6.1984 tarihli ve 206 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin, 23.12.1991 tarihli ve 474 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü ve 24.01.1992 tarihli ve 480 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu Maddelerinin Yürürlükten Kaldirilmasi Hakkinda Kanun)

KANUN NO: 4009 KABUL TARIHI: 24.06.1994
B I R I N C I K I S I M
Amaç, Görev ve Teskilat
Amaç

MADDE 1- Bu kanunun amaci, Disisleri Bakanliginin kurulus, görev ve teskilatina iliskin esaslari düzenlemektir.

Disisleri Bakanliginin Görev ve Yetkileri

MADDE 2- Disisleri Bakanliginin görev ve yetkileri sunlardir:

a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dis politikayi uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabanci devletler ve Uluslararasi kuruluslarla iliskilerini yürütmek.

b) Türkiye Cumhuriyetinin dis politikasinin tespiti için hazirlik çalismalari yapmak ve tekliflerde bulunmak, tespit edilecek dis politikayi yürütmek ve koordine etmek.

c) T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kisilerin yabanci devletler ve uluslararasi kuruluslar karsisindaki hak ve menfaatlerini korumak, gelistirmek ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk himayesini saglamak.

d) Türkiye Cumhuriyetinin yabanci devletlerle, bunlarin temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarasi teskilatlarla, ilgili Bakanliklarla isbirligi yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek, bu temas ve müzakereler sonucu gerekiyorsa milletlerarasi anlasmalari yine diger Bakanliklarla isbirligi ile yapmak.

e) Diger Bakanlik ve kuruluslarin dis politikayi etkileyen faaliyet ve temaslarinin devletin dis politikasina uygunlugunu saglamak, bu kuruluslarin uluslararasi kuruluslar ve yabanci kamu ve özel kuruluslariyla kendi görev alanlarina giren temaslarin koordinasyonunu saglamak ve bunlara katilmak.

f) Mali, iktisadi ve diger teknik konularda ilgili kurum ve kuruluslarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarinin belli Bakanlik veya merci vasitasiyla islem yapacagi belirtilen milletlerarasi kuruluslarla yürütülecek dis temas ve müzakerelerin dis politikaya uygun olarak yürütülmelerini gözetmek, gerekirse bunlara katilmak.

g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini baglayacak hususlarda hükümetin emir ve talimatlarini iletmek, bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacaklari talimatlari ilgili Bakanliklar ile istisare suretiyle tespit edip onlara iletmek; bu gibi Heyetlerin Baskanlari ilgili Bakanliklardan ise bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.

h) Yabanci devletler ve milletlerarasi kuruluslar nezdinde temsil islerini yetkili makam olarak yürütmek.

i) Yabanci devletler ve milletlerarasi kuruluslardaki gelismeleri ve bunlar arasindaki iliskileri takip etmek.

j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Disisleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek.

k) Yetki belgesi, onaylama belgesi ve milletlerarasi hukuk ve tatbikatin gerektirdigi her türlü belgeyi hazirlamak, alip vermek, örneklerini hazirlamak, Türkiye Cumhuriyeti adina yapilan anlasmalari usulune uygun olarak tescil ettirmek, bunlarin sicillerini tutmak.

l) Kanunlarla kendisine verilen diger görevleri yapmak.

Teskilat

MADDE 3- Disisleri Bakanligi, Merkez teskilati ve yurtdisi teskilatindan meydana gelir.

I K I N C I K I S I M
Bakanlik Merkez ve Yurtdisi Teskilati

Merkez Teskilati

MADDE 4- Bakanlik merkez Teskilati ana hizmet birimleri, danisma ve denetim birimleri, yardimci birimler ve bagli kuruluslardan meydana gelir.

BIRINCI BÖLÜM
Bakanlik Makami

Bakan

MADDE 5- Bakan, Bakanlik kurulusunun en üst amiridir. Bakanlik hizmetlerinin mevzuata, Hükümetin genel siyasetine uygun olarak yürütülmesini ve Bakanligin faaliyet alanina giren konularda diger bakanliklarla isbirligi ve koordinasyonu saglamakla görevli ve Basbakana karsi sorumludur.

Bakan, emri altindakilerin eylem ve islemlerinden sorumlu olup, Bakanlik merkez ve yurtdisi teskilatinin faaliyetlerini, islemlerini ve hesaplarini denetlemekle görevlidir.

Müstesar

MADDE 6- Müstesar, Bakanin emrinde ve onun yardimcisi olup, Bakanlik hizmetlerini Bakan adina ve Bakanin direktif ve emirleri yönünde Bakanligin amaç ve politikalarina, kalkinma planlarina ve yillik programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlik Teftis Kurulu hariç Bakanlik kuruluslarina gereken emirleri verir ve bunlarin uygulanmasini takip ve temin eder.

Müstesar, yukarida belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karsi sorumludur.

Müstesar Yardimcisi

MADDE 7- Bakanlikta ana hizmet birimleri, danisma ve denetim birimleriyle yardimci hizmet birimlerinin ve yurtdisi kuruluslarinin yönetim ve koordinasyonunda Müstesara yardimci olmak üzere, yedi Müstesar yardimcisi görevlendirilebilir.

IKINCI BÖLÜM
Ana hizmet Birimleri

Ana hizmet Birimleri

MADDE 8- Disisleri Bakanligindaki ana Hizmet Birimleri onbes genel müdürlük ve üç bagimsiz daire baskanligindan meydana gelir.

Bunlarin isimleri ve görev alanlari Bakan onayi ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danisma ve Denetim Birimleri

Danisma ve Denetim Birimleri

MADDE 9- Disisleri Bakanligi yurtiçi kuruluslarindaki danisma ve denetim birimleri sunlardir:

a) Dis Politika Danisma Kurulu Baskanligi,

b) Stratejik Arastirmalar Merkezi, Tercüme Merkezi,

c) Teftis Kurulu Baskanligi,

d) Hukuk Müsavirligi,

e) Bakanlik Müsavirleri.

Dis Politika Danisma Kurulu Baskanligi, Stratejik Arastirmalar Merkezi, Tercüme Merkezi.

MADDE 10- a)Dis politika Danisma Kurulu, Müstesarin Baskanliginda alti üye ile Müstesar Yardimcilari, Müstesar görevlendirecegi hukuk müsaviri ve ilgili birimin yetkilisinden meydana gelir.

Müstesarin gerek görmesi halinde, görüsülen konu ile ilgili diger birimlerin yetkilileri de Kurul toplantilarina katilabilir.

Kurul, Türkiye'nin dis politikasinin yönlendirilmesi ve uygulanisi hakkinda Baskanin istegi üzerine degerlendirmeler yapar ve görüs bildirir.

b) Belirli uluslararasi konular üzerinde inceleme ve arastirmalar yapmak, bu konularda olusturulan Bakanlik disi görüslerin bilimsel tartisma ve isbirligi ortami içinde degerlendirilerek yeni görüs ve fikirlerin olusturulmasina olanak vermek ve bu konularda Bakanliga katki saglamak amaci ile üniversitelerin, basinin veya ilgili diger resmi yahut özel kurumlarin uzmanlari, emekli büyükelçiler ile Bakanin uygun görecegi kisilerden meydana gelen bir Stratejik Arastirmalar merkezi kurulur.

Merkezin baskani Bakan tarafindan tayin olunur.

Merkez, Bakanlik disi yerli ve yabanci özel ve tüzel kisilere bedeli mukabilinde arastarma, etüd, proje yaptirabilir.

Müstesara bagli olan merkezin kurulus, çalisma sekil ve sartlari yönetmelikle düzenlenir.

c) Bütün kamu kurum ve kuruluslarinin görev alanina giren ve ülkemizin taraf olacagi her türlü uluslararasi andlasma ve anlasmalar ile sözlesmeleri tercüme etmek veya yapilmis olan tercümeleri denetlemek üzere Tercüme Merkezi kurulur.

Teftis Kurulu Baskanligi

MADDE 11- Teftis Kurulu, Bakanin emri yahut onayi üzerine Bakan adina Bakanlik merkez ve yurtdisi teskilatinin, her türlü faaliyet ve islemleri ile ilgili olarak denetleme, inceleme ve sorusturma islerini yürütür.

Teftis Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklari ile çalisma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

Hukuk Müsavirligi

MADDE 12- Hukuk müsavirliginin görevleri sunlardir:

a) Milletlerarasi andlasmalarin uygulanmasi, degistirilmesi ve sona erdirilmesi konularinda görüs bildirmek, milletlerarasi hukuktaki gelismeleri takip etmek ve degerlerdirmek,

b) Bakanligin diger birimleri tarafindan sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doguracak islemler hakkinda görüs bildirmek,

c) Bakanligin menfaatlerini koruyucu, anlasmazliklari önleyici hukuki tedbirleri zamaninda almak, anlasma ve sözlesmelerin bu esaslara uygun olarak yapilmasina yardimci olmak,

d) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayili Kanun Hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazirlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanligi temsil etmek,

e) Bakanlik birimleri tarafindan hazirlanan veya Basbakanlik yahut diger Bakanliklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarilarini makamin talebi üzerine hukuki açidan inceleyerek görüs bildirmek.

Bakanlik Müsavirleri

MADDE 13- Bakanlikça özellik tasiyan konularda Bakana Yardimci olmak üzere otuz Bakanlik müsaviri görevlendirilebilir.

Bakanlik Müsavirleri Bakanlik makamina baglidir.

Bunlardan yabanci ülkelerde Büyükelçilik yapmis olup merkezde görevlendirilmis olanlar Büyükelçi ünvanini muhafaza ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardimci Birimler

Yardimci Birimler

MADDE 14- Disisleri Bakanligindaki yardimci birimler sunlardir:

a) Egitim Merkezi Baskanligi,

b) Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi,

c) Personel Dairesi Baskanligi,

d) Arsiv ve Ulastirma Dairesi Baskanligi,

e) Savunma Sekreterligi,

f) Özel Kalem Müdürlügü,

g) Özel Müsavirlik,

h) Bakanlik Komisyonu.

Egitim Merkezi Baskanilgi

MADDE 15- Disisleri Egitim Merkezi, Disisleri memur adaylari ile memurlarinin ve yurtdisi teskilatta görevlendirilecek diger kamu kurum ve kuruluslari görevlilerinin hizmet içi egitimini saglamak ve diplomasi ve konsolosluk hizmetleri konularinda arastirma ve incelemeler yapmakla görevlidir.

Disisleri Egitim Merkezi, merkez teskilatta görevli Büyükelçiler arasindan atanan bir Baskan ile yine meslek memurlari arasindan atanacak Egitim Merkezi Sekreteri tarafindan yönetilir.

Disisleri Egitim Merkezinin çalisma düzeni ile ilgili kurallar yönetmelikle belirlenir.

Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi

MADDE 16- Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

a) Bakanlik için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satin alma islemlerini yürütmek,

c) Bakanligin mali islerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydinlatma, isitma, bakim, onarim ve tasima hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulmasi ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakan ve Müstesarca verilecek diger görevleri yapmak.

Personel Dairesi Baskanligi

MADDE 17- Personel Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

a) Bakanligin insangücü planlamasi ve personel politikasiyla ilgili çalismalari yapmak, personel sisteminin gelistirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Bakanlik personelinin atanma, özlük ve emeklilik islemleri ile ilgili isleri yapmak,

c) Bakanlik personelinin ve ailelerinin saglik hizmetlerinden yararlanmalarini saglamak,

d) Bakanlikça verilecek benzeri isleri yapmak.

Arsiv ve Ulastirma Dairesi Baskanligi

MADDE 18- Arsiv ve Ulastirma Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

a) Bakanlikla dis temsilcilikler arasinda haberlesmeyi yürütmek, gelen giden telgraflarin kayit, tasnif ve dagitimini saglamak,

b) Bakanlik ve dis temsilciliklerde mevcut haberlesme cihazlarinin bakim ve ikmali ile haberlesmenin güvenligini saglamak,

c) Bakanlikla dis temsilcilikler arasindaki yazismalari periyodik kuryeler göndermek suretiyle saglamak,

d) Diplomatik çanta ve kargolarin sevkiyatini ve bunlara dair yazismalari yürütmek,

e) Anlasmalari ve temsilciliklerden gelen dökümanlari tasnif ve muhafaza etmek, gereginde ilgili dairelerin istifadesine sunmak,

f) Osmanli arsivlerinin muhafazasi ve tasnifi ile bunlarin kullanimina iliskin düzenlemeleri yapmak.

Savunma Sekreterligi

MADDE 19- Savunma sekreterligi özel kanununda ve diger kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlügü

MADDE 20- Bakanin resmi ve özel yazismalarini yürütmek ve verecegi diger görevleri yapmak üzere meslek memurlari arasindan görevlendirilecek bir Özel Kalem Müdürü bulunur.

Özel Müsavirlik

MADDE 21- Bakanin ve Müstesarin Bakanlik birim ve kuruluslari ile irtibatini süratle saglamak, kendilerine verilen özel görevleri yürütmek ve gerekli arastirmalari yapmak üzere meslek memurlari arasindan görevlendirilecek birer Özel Müsavir bulunur.

Bakanlik Komisyonu

MADDE 22- Disisleri Bakanliginda, büyükelçiler ve daimi temsilciler disinda kalan bütün personelin terfi, tayin ve diger özlük islerini görüsmek ve kararlarini Bakanin onayina sunmak üzere Bakanlik Komisyonu teskil edilir.

Komisyon, Müstesarin Baskanliginda Müstesar Yardimcilari, Bakanlik Sözcüsü ve Teftis Kurulu Baskanindan meydana gelir. Personel Dairesi Baskani Komisyonun raportörlügünü yapar. Komisyon Baskaninin lüzum görecegi hallerde Komisyon toplantilarina Hukuk Müsaviri veya vekili de istirak eder.

Yurtdisi Teskilati

MADDE 23- Bakanlik, Kamu Kurum ve Kuruluslarinin Yurtdisi Teskilati Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname esaslarina uygun olarak yurtdisi teskilati kurmaya yetkilidir.

Disisleri Bakanliginin yurtdisi teskilati Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Elçilikler Özel Temsilcilikler, Büyükelçilik ve Elçilik Bürolari, Baskonsolosluklar, Konsolosluklar, Muavin Konsolosluklar ile Konsolosluk Ajanligi ve Fahri Baskonsolosluk ve Fahri Konsolosluklar ile Türk Kültür Merkezlerinden olusur.

Büyükelçi

MADDE 24- Büyükelçi, nezdinde görevli bulundugu ülke veya ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaskanini temsil eder ve o ülkede Büyükelçilige bagli bütün birimlerin amiridir.

Disisleri Bakanligi meslek memurlarinin Büyükelçi olarak atanmasinda, merkezde en az Müstakil Daire Baskani veya Genel Müdür Yardimcisi olarak en az iki yil basarili görev yapmis olmak sarti aranir. Bu görevleri yapmamis olup, yurtdisinda Elçi-Müstesar, Birinci Sinif Baskonsolos olarak en az iki yil basariyla görev yapmis olanlarin Büyükelçi atanmalari mümkündür.

Büyükelçilerin Görevlerinin Sona Ermesi

MADDE 25- Büyükelçilerin yurtdisi görev süresi, hizmetin gerektirdigi istisnalar disinda en çok alti yildir. Yurtdisi görev süresi biten Disisleri Bakanligi meslek memuru büyükelçiler merkezde de Büyükelçi ünvanini tasirlar ve bu ünvanlarina uyan görevlere verilirler.

657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 59 uncu maddesi uyarinca Büyükelçi atananlar merkeze nakledildiklerinde Disisleri Bakanligi ile iliskileri kesilir. Bunlardan diger kamu kurum ve kuruluslarina mensup olanlarin kurumlarindaki kadrolari sakli tutulur ve bunlar merkeze döndüklerinde kurumlarina iade olunurlar.

Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yardimcisi

MADDE 26- a) Daimi Temsilci, bir uluslararasi kurulusta Cumhuriyet Hükümetini temsil etmek üzere atanan memurdur. Daimi Temsilciler Büyükelçi ünvani tasir ve atanmalari Büyükelçiler gibi yapilir. Nezdinde Daimi Temsilcilik bulunmayan milletlerarasi kuruluslarda bir meslek memuruna temsilcilik görevi verilebilir.

b) Daimi Temsilcilikte görevli Birinci Derece Meslek Memurlarina Bakanlik Komisyonunun teklifi üzerine, Müstesarin uygun görmesi ve Bakanin onayi ile Daimi Temsilci Yardimcisi ünvani verilebilir.

Bakanligin gerekli görmesi halinde, Birlesmis Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciligine, Misyon sefi Büyükelçi Daimi Temsilci'nin yanisira meslekten bir Büyükelçi, Büyükelçi-Daimi Temsilci Yardimcisi olarak atanabilir.

Özel Temsilci

MADDE 27- Özel Temsilci, siyasi iliskiler geregi bir ülke nezdinde Büyükelçi gibi akredite edilmeksizin o ülkede Türkiye'yi temsil etmek üzere veya özel bir misyonla görevlendirilen Büyükelçi veya Elçi ünvaninda temsilcilerdir. Geçici bazi görevler için Büyükelçi veya Elçi ünvani olmaksizin da Özel Temsilci görevlendirilebilir. Özel temsilci Bakanlar Kurulu Karari ile atanir.

Maslahatgüzar

MADDE 28- Diplomatik Misyon sefinin yoklugunda en kidemli meslek memuru ona geçici Maslahatgüzar olarak vekalet eder. Bir ülke ile siyasi iliskilerin durumunun Büyükelçi veya Elçi akredite edilmesine elvermemesi halinde o ülkede Maslahatgüzar görevlendirilebilir. Maslahatgüzar görevli oldugu ülkede misyon sefinin bütün yetki ve sorumluluklarini haizdir.

Diplomatik Temsilciliklerin Diger Meslek Memurlari

MADDE 29- Diplomatik Temsilcilikte görevli Disisleri Bakanligi meslek memurlari Elçi-Müstesar, Daimi Temsilci Yardimcisi, Birinci Müstesar, Müstesar, Baskatip, ikinci Katip, Üçüncü Katip ve Atase ünvanlarini tasirlar.

Elçi - Müstesar

MADDE 30- Elçi - Müstesar ünvanini alabilmek için 1 inci dereceyi en az üç yil önce almis ve merkezde en az Daire Baskanligi, Bakan veya Müstesar Özel Müsavirligi görevlerini fiilen en az iki yil yapmis 1 inci derece meslek memurlarindan, yönetmelikle tespit edilecek Büyükelçilik ve Daimi Temsilciliklerde Misyon sefinden sonraki birinci meslek memuru olarak görevli veya görevlendirilecek olanlara Bakanlik Komisyonunun teklifi ile Bakan tarafindan verilebilir. Bakanlik Komisyonu, dis politika konjonktürü gereklerine göre, nezdine Elçi - Müstesar atanabilecek ülkelerde degisiklik yapabilir.

Elçi - Müstesar ünvani merkezde ve Baskonsolosluklarda kullanilmaz.

Daha önce Elçi - Müstesar ünvani almis olanlar, bu kanunun 24 üncü maddesi bakimindan haklari sakli kalmakla birlikte, bu ünvani ancak nezdine Elçi - Müstesar atanmasi mümkün olan misyonlarda görevlendirildikleri takdirde kullanabilirler.

Konsolosluk Memurlari

MADDE 31- Birinci Sinif Baskonsolos ve Baskonsolos, Baskonsolosluklarin; Konsolos, Konsolosluklarin; Muavin Konsolos, Muavin Konsolosluklarin en yüksek amiridir.

Birinci Sinif Baskonsolos ünvani, 1. derece kadroyu en az üç yil önce almis ve merkezde en az Daire Baskanligi, Bakan veya Müstesar Özel Müsavirligi görevlerini iki sene basari ile yapmis meslek memurlarindan Konsolosluk sefi olarak görevli veya görevlendirilecek olanlara Bakanlik Komisyonunun teklifiyle Bakan tarafindan verilebilir. Daha önce Büyükelçi, Elçi ve Elçi - Müstesar ünvani almis olanlar Konsolosluk sefi olarak atandiklarinda birinci sinif Baskonsolos ünvanini tasirlar.

Konsolosluk sefinin yoklugunda ona en kidemli meslek memuru vekalet eder.

Konsolosluk birimlerindeki maiyette meslek memurlari; Baskonsolos Yardimcisi, Konsolos, Muavin Konsolos ve Atase ünvani tasirlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Disisleri Bakanligi Memurlari

Disisleri Bakanligi Memuru Olma sartlari

MADDE 32- Disisleri Bakanliginda memur olmak için, sinav ile ilgili hususlar hariç, Devlet Memurlari Kanununda öngörülen genel hükümlere ek olarak asagidaki sartlar aranir:

a) Yapilacak memur adaylik yarisma sinavini kazanmak,

b) Kendisinin ve esinin güvenlik bakimindan mani bir hali bulunmamak,

c) Yabanci ülkelerde görevlendirilecekler için her türlü iklim sartlarina dayanikli oldugunu tam tesekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek,

Her siniftaki Disisleri Bakanligi personeli için aranan özel sartlar saklidir.

Disisleri Bakanligi Meslek Memurlari

MADDE 33- Disisleri Meslek Memurlari, bu Kanunun 2 nci maddesinde sayilan hizmetlerin yürütülmesinde çesitli kademelerde görev ve sorumluluk alan statüleri bu Kanunla belirlenmis memurlardir.

Disisleri Meslek Memuru olabilmek için 32 nci maddede yazili sartlara ek olarak asagidaki sartlar aranir:

a) Siyasal bilimler, hukuk ve ekonomi dallarinda en az 4 yillik ögrenim veren bir fakülte, yüksekokul veya bunlara denkligi Milli Egitim Bakanliginca onanmis bir yabanci yüksek ögrenim kurumunu bitirmis bulunmak,

b) Otuzbir yasindan gün almamis olmak,

c) Disisleri Bakanliginca yapilacak Disisleri Meslek Memuru adaylik sinavini kazanmak.

Yabanci dil ve meslekle ilgili konulari kapsayan sinavin ilkeleri yönetmelikle düzenlenir.

Aday Meslek Memuru

MADDE 34- Disisleri Bakanligi Meslek Memur adayligi sinavini kazananlar kadro imkanlari ölçüsünde ve basari sirasina göre aday meslek memurluguna kabul edilirler. Bunlar Disisleri Egitim Merkezi Baskanliginda bir sene süre ile egitime tabi tutulurlar.

Bir yillik egitim sonunda basarili görülemeyenler idari memur adayligina kabul edilir veya istemeyenlerin memurlukla iliskileri kesilir. Basarili olanlar Bakanligin diger bölümlerinde görevlendirilirler. Bunlardan bir yillik hizmet sonunda olumlu sicil alanlar asaleten atanirlar ve atase ünvanini alirlar. Basarili olamayanlar siciline dayanilarak idari memur adayligina kabul edilebilirler veya memuriyetle iliskileri kesilir.

Aday atase yurt disi sürekli göreve atanamazlar.

Baskatiplik veya Konsolosluga Yükselme

MADDE 35- Bir senelik hizmet süresi sonunda olumlu sicil alan ataseler üçüncü katiplige, üçüncü katiplikte üç basarili sene geçiren memur ikinci katiplige yükseltilir. Ikinci katiplikte üç basarili sene geçiren memur baskatiplik veya konsolosluk yeterlik sinavina kabul edilir.

Baskatiplik veya konsolosluk derece ve ünvanini kazanabilmek için esaslari yönetmelikle tespit edilecek yeterlik sinavinda basarili olmak esastir.

Baskatiplik sinavinda basarili olmayan memura birer sene aralikla iki hak daha taninir. Sonuncu imtihanda da basarili olamayan memurlar kadro durumu müsait oldugunda idari memur kadrosuna alinirlar. Ancak, bunlar ikinci katip veya muavin konsolos görev ve ünvanlarini korurlar.

Meslek Memurlarinin ünvanlari; üçüncü, ikinci ve birinci derece ünvanlara yükselme

MADDE-36 a) Meslek memurlarinin yurtiçi ve yurtdisi teskilatinda tasiyacaklari ünvanlarin hangi derecelere tekabül ettigi bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yönetmelikle düzenlenir.

b) Terfi döneminde, merkezde veya yurtdisinda üçüncü, ikinci ve birinci derece ünvanlara yükselmede, Bakanlik Komisyonunca memurun meslekteki basari düzeyine iliskin olarak yapilan diger degerlendirmelerle birlikte, son alti yillik sicil notlari ortalamasinin;

üçüncü derece ünvanlara yükselmede en az 80,

Ikinci derece ünvanlara yükselmede en az 85,

Birinci derece ünvanlara yükselmede en az 90,

olmasi sarti da aranir.

Bu ortalamalari saglayamayanlar bulunduklari ünvanlari korurlar ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu esaslari çerçevesinde hakettikleri derece ve kademeye yükseltilirler.

c) Merkezde Genel Müdür (Büyükelçi ünvani almis olanlar hariç), Genel Müdür Yardimcisi ve Müstakil Daire Baskani olarak atanmak için, memurun son alti yillik sicil notlari ortalamasinin en az 90 olmasi sarti da aranir.

Idari Memurlar

MADDE 37- Disisleri Bakanligi idari memurlari personel, idari ve mali isler, sifre, arsiv ve kurye hizmetleri ile genel büro islerinde görevlendirilen memurlardir.

Disisleri Bakanligi idari memuru olabilmek için 32 nci maddede yazili sartlara ek olarak Disisleri Bakanligi Sinav Yönetmeligindeki sartlara uygun sekilde, Aday Idari Memurluk Yarisma Sinavinda basarili olmak gerekir.

Aday Idari Memurluk süresi iki yildir.

Aday Idari Memurlar Disisleri Egitim merkezinde temel ve hazirlayici egitime tabi tutulurlar. Egitim sonunda basarili olamayan Aday Idari Memurun Disisleri Memuriyeti ile iliskisi kesilir.

Istisnai olmak ve müktesep hak teskil etmemek üzere, on yil hizmet görmüs ve yüksek tahsili olan Idari Memurlara da yardimci birimlerde idari sube müdürlügü görevi verilebilir.

Misyon sefinin teklifi üzerine, Bakanlikta en az bes yil basarili hizmet yapmis ve yüksek tahsili olan Idari Memurlar, müktesep hak teskil etmemek ve diger özlük haklarinda herhangi bir degisiklik getirmemek üzere, yurtdisi görevleri süresince münhasiran Konsolosluk islemlerinde imzaya yetkili kilinabilirler.

Dört yillik süreli yüksek ögrenim yapmis Idari Memurlara, Bakanliktaki on yillik fiili basarili hizmetleri sonunda ve son alti yillik sicillerinin ortalamasinin en az 85 olmasi ve müktesep hak teskil etmemek kaydiyla Muavin Konsolos görev ve ünvani; onbes yil basarili hizmet sonunda ise, yine son alti yillik sicillerinin ortalamasi en az 85 olmak ve müktesep hak teskil etmemek sartiyla Konsolos görev ve ünvani verilebilir.

Muavin Konsolos veya Konsolos görev ve ünvani verilen Idari Memurlar, bu ünvanlara bagli mali haklardan da yararlanirlar.

Hukuk Müsavirleri

MADDE 38- Hukuk Müsavirleri, Konsolosluklar nezdine atanmalari halinde, müktesep hak teskil etmemek, ünvan ve diger özlük haklarinda herhangi bir degisiklik olmamak üzere, 5 inci ve daha alt derecelerdeki meslek memurlarinca yürütülmesi esas olan hizmetlerde istihdam edilebilirler.

Hukuk Müsavirleri gerektiginde merkezde genel müdürlükler nezdinde de görevlendirilebilirler.

Haberlesme Teknik Personeli, Uzman Müsavirler

MADDE 39- a) Haberlesme Teknik personeli, merkez ve yurtdisi

teskilat arasindaki haberlesmeyi yürütmek, haberlesme araçlarinin bakim ve onarimi ile haberlesme güvenligini saglamak, teknolojik gelismeleri takip ederek haberlesme sistemini iyi durumda muhafaza etmek ve gelistirmek üzere arastirma ve çalisma yapmakla görevli, merkez ve yurtdisi teskilatinda istihdam edilen memurlardir. Bu personel gerektiginde büro islerinde de görevlendirilir.

Haberlesme teknik personelinin göreve alinis ve istihdam sekilleri ile ögrenim durumuna ve kideme göre görev ünvan ve alanlari yönetmelikle düzenlenir.

b) Kurulus Kanunlarinda yurtdisi teskilat kurma yetkisi verilmemis kamu kurum ve kuruluslarinin ihtisas alanina giren konularda dis temsilciliklerde personel istihdamina Disisleri Bakanliginca gerek duyulursa, bu kurum ve kuruluslar mensuplarindan müsavirler, Disisleri Bakanliginda bu amaçla tahsis edilen kadrolara atanabilirler. Yeterli yabanci dil bilgisine sahip oldugu resmi bir belge ile sabit olmayanlar uzman müsavir olarak atanamazlar.

Uzman Müsavirler misyon ya da konsolosluk sefinin verdigi görevleri yaparlar, bagli olduklari kuruluslar ile yazisma yapamazlar.

Uzman Müsavirler diplomatik temsilciliklerde müsavir, müsavir yardimcisi, atase ve atese yardimcisi; konsolosluklarda atase ve atase yardimcisi ünvanini tasirlar.

Uzman Müsavirler yurtdisi görevleri sona erdiginde bagli bulunduklari kurum ve kuruluslara iade edilirler.

Uzman Müsavirlerin dis görev süreleri, hizmetin gerektirdigi istisnalar disinda azami dört senedir, 46,47,48 ve 49 uncu maddeler bu memurlarin dis göreve atanmalari ve geri çekilmeleri için de geçerlidir.

Diger Memurlar

MADDE 40- Danismalar, Bakanligin merkez ve yurtdisi teskilatinda özel ihtisas gerektiren konularda görev yapan ve bu konularla ilgili bilgi ve nitelikleri olan memurlardir. Danismanlarin memuriyete alinma sartlari yönetmelikle düzenlenir.

Yabanci dil uzmanlari, Disisleri Bakanliginin görevleri ile ilgili olarak Disisleri Bakanliginca tespit edilecek bir veya birkaç yabanci dili çok iyi bildigi ve bu dillerden sözlü ve yazili tercüme yapabildigi özel imtihanla belirlenmis uzman personeldir.

Mahalli katipler, yurtdisi teskilatinda genel büro islerinin yürütülmesi amaciyla istihdam edilen memurlardir.

Bölge uzmanlari, belirli bölgelerde Disisleri hizmetlerinin devamliligini saglayacak, uzmanlastirildiklari ülkelerin dilini çok iyi bilen ve dis hizmetlerde münhasiran bu ülkede görevlendirilecek memurlardir.

Bölge uzmanlarinin memuriyete alinma ve istihdam sekilleri yönetmelikle düzenlenir.

Sürekli merkez Hizmeti Gören Memurlar

MADDE 41- Sürekli merkez hizmeti gören memurlar, yukaridaki maddelerde sayilanlarin disindaki genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve saglik hizmetleri siniflarina mensup memurlardir.

Bunlardan büro hizmetlerinde görevli besinci ve daha yukaridaki kadrolari isgal eden en az lise mezunu olanlar bir defaya mahsus olmak üzere ve en çok üç yil süreyle dis temsilciliklere atanabilirler.

Bunun için :

a) Yüksekokul mezunu olanlarin Bakanlikta kesintisiz bilfiil en az onbes yil çalismis olmalari ve son alti yillik sicil notlari ortalamasinin da en az 85 olmasi;

b) Lise mezunu olanlarin ise, Bakanlikta kesintisiz bilfiil en az yirmi yil çalismis olmalari ve son alti sicil notlari ortalamasinin da en az 85 olmasi sarttir.

Ancak, bu madde uyarinca yurtdisina bir yilda 10 kisiden fazla atama yapilamaz ve bunlara derecelerine göre mahalli katipler için öngörülen yurtdisi ayliklarina iliskin emsal katsayilar % 15 artirmak suretiyle ödeme yapilir.

Bu memurlarin dis görevlere atanmalarina iliskin diger esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yardimci Hizmetliler

MADDE 42- Disisleri Bakanligi merkez teskilatinda bakim, ulastirma, temizlik, agirlama, onarim, yayin, koruma ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde çalisan yardimci görevlilerdir.

Siciller

MADDE 43- Disisleri Bakanligi meslek memurlarinin sicillerinin verilmesinde meslegin özelliklerine göre genel hükümlere ilaveler yönetmelikle yapilabilir.

Kadrolar

MADDE 44- Kadrolarin tespit, ihdas, kullanimi ve iptali ile kadrolara ait diger hususlar 190 sayili Genel kadro usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapilir. Ancak, Disisleri Bakanliginin yurtiçi ve yurtdisi kadrolari bir bütün teskil eder.

Atama

MADDE 45- Disisleri memurlarinin atanmalarinda 23.4.1981 gün ve 2451 sayili kanun hükümleri sakli olmak üzere asagidaki hükümlere uyulur.

a) Müstesar ve Müstesar Yardimcilari Büyükelçilik yapmis meslek memurlari arasindan atanir.

b) Genel Müdür, Büyükelçilik yapmis veya diger birinci derece meslek memurlari arasindan atanir.

Ana hizmet birimler ile yardimci birimlerdeki Müstakil Daire Baskanlari ve Genel Müdür Yardimcilari meslek memurlari arasindan atanirlar.

Büyükelçilik yapmamis Genel Müdürlerle müstakil Daire Baskanlari ve Genel Müdür Yardimcilari Elçi ünvani tasirlar.

c) Meslek memurlari ve idari memurlarin, hizmetin gerektirdigi istisnalar disinda dis görev süreleri en çok bes yil, merkez görev süreleri en az iki yildir. Bölge uzmanlarinin dis görev süreleri Bakanin onayi ile bes yildan fazla olabilir.

Büyükelçiler ve Daimi Temsilciler için 25 inci madde hükümleri uygulanir.

Diger memurlarin dis görev geregi ile merkez ve dis görev süreleri ihtiyaca göre yönetmelikle tespit edilir.

d) Disisleri Bakanligi memurlari yurtiçinden yurtdisina, yurtdisindan yurtiçine kadro dereceleri ve bu kadro derecelerine yurtdisinda veya merkezde tekabül eden ünvanlarla atanirlar.

e) Bakanlik merkez teskilati personelinden 23.4.1981 gün ve 2451 sayili kanun hükümleri disinda kalan memurlarin atanmalari Bakan tarafindan yapilir. Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördügü alt kademelere devredebilir.

Yurtdisi Görevlere Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

MADDE 46- Yurtdisi teskilatinda bir göreve atanacak memurlarin gerekli ve yeterli mesleki bilgi, yabanci dil bilgisi ve temsil yetenegine sahip olmalari ve yurtdisinda görevlendirilmek bakimindan olumlu sicil almis olmalari gereklidir.

Meslek memurlarina yurtdisi teskilatta verilecek görevler bakimindan eslerinin bilgi ve görgüsü de nazara alinir.

Yurtdisi Göreve Atanamayacaklar

MADDE 47- Durumlari, yurtdisina atanacak memurlarda aranacak nitelikleri düzenleyen tüzük ve yönetmeliklere uymayanlara veya bu nitelikleri kaybettigine Bakanlik Komisyonunca karar verilenler, Devletin güven ve itibarina gölge düsürenler, yurtdisi görevde borç birakanlar, dis görevdeki basarisizligi veya temsil niteligi veya yurtdisi göreve liyakati ile ilgili olarak sicillerinde olumsuz kayitlar bulunanlar, merkezde son sicilleri olumsuz olanlar, yurtdisi göreve atanamazlar. Haklarinda cezai takikat veya kinamadan agir bir cezayi gerektirebilecek disiplin kovusturmasi açilanlar ancak bu kovusturmanin sonucunda suçlu görülmemeleri halinde yurtdisi göreve atanabilirler.

Bakan, yurtdisinda temsil veya hizmet edecekleri veya sicil

bakimindan sakincali buldugu memurlari, 45 inci maddenin (c) bendindeki sürelere bakilmaksizin, yurtdisinda ise merkeze alabilir, merkezde ise yurtdisina atamayabilir.

Altmis yasina kadar Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak görev yapmamis olan veya meslekte otuz yillik fiili hizmet süresi içinde yurtdisinda Misyon sefligi veya Elçi, Elçi-Müstesar, Daimi Temsilci Yardimcisi, Birinci Sinif Baskonsolos ünvani ile, merkezde de en az Genel Müdür Yardimcisi veya mustakil daire baskani olarak görev yapmamis olan Meslek Memurlari dis görevlere atanamazlar. Iki seneden fazla kesintisiz ve basarili olarak geçici Maslahatgüzarlik yapmis olan, 1, ve 2. derece meslek memurlari atamalari bu ünvanla yapilmamis olsa da bu madde geregince Misyon sefligi yapmis kabul edilirler.

Birbirleri ile evli Disisleri Memurlarinin yurtdisina atanmalari ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Evlenme izni

MADDE 48- Disisleri Bakanliginca yürütülen hizmetlerin özelligi nedeniyle Disisleri Bakanligi memurlari evlenmeden önce Bakanligin iznini almakla yükümlüdürler. Izin almadan evlenen memurlar istifa etmis sayilirlar.

Eslerin çalismasi Yasak Isler

MADDE 49- Disisleri Bakanligi memurlari ile Disisleri Bakanligi kadrolarina atanan diger memurlarin bakmakla mükellef olduklari aile efradinin merkezde veya yurtdisinda gelir getiren islerde çalismalari Bakanligin müsaadesine baglidir. Bakanlik bu müsaadeyi, ancak çalisilacak isin devletin itibarini zedelemeyecegine ve ilgili memurun temsil görevini aksatmayacagina kanaat getirmesi halinde verebilir. Gerekli izni almaksizin esi çalisan memurlar hakkinda disiplin kovusturmasi açilir. Bunlar yurtdisinda ise merkeze alinir, merkezde ise dis göreve atanamazlar. Bu hükümler ihtisas birimlerine atanacaklar için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumluluklari

MADDE 50- Bakanlik merkez ve yurtdisi teskilatinin her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulunduklari hizmet veya görevleri Bakanlik emir ve direktifleri yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karsi sorumludur.

Koordinasyon ve Isbirligi Konusunda Bakanligin Görev, Yetki ve Sorumlulugu

MADDE 51- Bakanlik, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diger Bakanliklarin ve kamu kurum ve kuruluslarinin uyacaklari esaslari yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, Kaynak israfini önleyecek ve koordinasyonu saglayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlik, diger bakanliklarin hizmet alanina giren konulara iliskin faaliyetlerinde, Basbakanlikça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Bakanliklara danismak ve gerekli isbirligi ve koordinasyonu saglamaktan sorumludur.

Bakanligin Düzenleme Görev ve Yetkisi

MADDE 52- Bakanlik, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldugu hizmetleri, tüzük, yönetmelik, teblig ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

MADDE 53- Bakan, Müstesar ve her kademedeki Bakanlik ve Kurulus yöneticileri, sinirlarini açikça belirtmek sartiyle yetkilerinden bir kismini astlarina devredebilirler, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluguna kaldirmaz.

BEsINCI KISIM
Çesitli Hükümler

Binalar; Devlet Konuk Evleri

MADDE 54- a) Disisleri Bakanligi, Temsilcilik binalarinin ve yurtdisinda görevli bütün memurlarinin konut sorunlari ile bunlarin güvenliklerini ilgilendiren hususlarda bütçe imkanlari çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

b) Devlet Konuk Evi olarak kullanilacak binalarin kullanilmasi ve Döner Sermaye Isletmeleri seklinde isletilmesi, görev, yetki ve sorumlulugu Disisleri Bakanligina aittir. Döner Sermaye Isletmelerinin sermaye ihtiyaci Genel Bütçeye konulacak ödeneklerle karsilanir. Döner Sermaye Isletmelerinde sözlesmeli personel çalistirma esaslari ile Döner Sermaye Isletmelerinin gelir ve giderleri ve harcama esas ve usulleri Maliye Bakanligi ile Devlet Personel Baskanliginin uygun görüsü alinarak yönetmeliklerle düzenlenir.

Disisleri Bakanligi gerekli gördügü takdirde Devlet Konuk Evlerinin kullanma ve isletme görev, yetki ve sorumlulugunu, ihtisas alanlarini gözönünde tuturak kismen resmi veya özel diger kuruluslara devredebilir.

Olaganüstü Haller; Yurtdisi Sürekli Görevlilerin Izinleri;

Resmi Tatiller

MADDE 55- a) Bir ülkede savas, iç karisiklik, tabii afet ve benzeri olaganüstü durumlarin ortaya çikmasi veya bu yönde kuvvetli belirtiler bulunmasi halinde, can ve mal güvenleginin saglanmasi amaciyla, bu ülkede bulunun temsilcilikler ve personelinin kismen veya tamamen tahliye edilmesi Disisleri Bakanliginca kararlastirilabilir. Bu takdirde, personelin ülke disina çikarilmasi ile iase ve ibatesinin saglanmasi dahil, tahliye ile ilgili gerekli tüm tedbirler Disisleri Bakanliginca alinir ve giderleri karsilanir.

Siyasi mülahazalarla veya savas, iç karisiklik, tabii afet ve olaganüstü hale bagli diger sebeplerle, yurtdisinda sürekli görevde bulundugu yerden ayrilmak veya görevini yapamamak durumunda kalarak bir baska yabanci ülkeye giden veya yurda çagrilan; geçici görevli veya izinli olarak yabanci bir ülkede iken yukaridaki sebeplerle görev yerine gidemedigi gibi yurda da dönemeyen memurlara, Disisleri Bakanliginin onayi ile alti ayi geçmemek üzere yurtdisi maasi ödenir.

Yurtdisinda sürekli görevde bulunan memurlarin, görevlerinden ötürü bir saldiriya ugramalari veya görevli bulunduklari ülkede savas, iç karisiklik, tabii afet ve olaganüstü hale bagli diger sebeplerle menkullerinin kismen veya tamamen tahrip olmasi halinde, ugradiklari maddi zararlar 2453 sayili Kanun hükümleri ile belirlenen usul çerçevesinde tazmin edilir.

b) Yurtdisi kuruluslari Cumhuriyet Bayrami hariç, Disisleri Bakanliginca hizmetin geregi uygun görülecek istisnalar disinda yalniz mahalli tatil günlerinde tatil edilirler.

Mali Hükümler

MADDE 56- a) Disisleri Bakanligi merkez teskilatinda çalisan 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi memurlara, en yüksek Devlet memuru ayliginin (ek gösterge dahil);

1- Müstesar için % 100'ünü,

2- Teftis Kurulu Baskani, Müstesar Yardimcisi, Egitim Merkezi Baskani, Stratejik Arastirmalar Merkezi Baskani, Genel Müdür, Dis Politika Danisma Kurulu Üyesi, Teftis Kurulu Üyesi ve Büyükelçi ünvani kazanmis Bakanlik Müsaviri için % 90'ini,

3- Müstakil Daire Baskani, Genel Müdür Yardimcisi, Bakan Özel Müsaviri, Müstesar Özel Müsaviri, Bakanlik Müsaviri ve 1. Hukuk Müsaviri için % 70'ini,

4- Daire Baskani (1 inci derecenin kademelerinden aylik alan için % 60'ini,

5- Diger meslek memurlari (Aday meslek memurlari dahil) ile Hukuk müsavirlerinden;

- 1,2,3 ve 4 üncü derecenin kademelerinden aylik alanlar için % 50'sini,

- Diger derecelerden aylik alanlar için % 45'ini,

6- Uzman, Idari Memur, Yabanci Dil Uzmani, Bölge Uzmani ve Danismanlardan,

- 1,2,3 ve 4 üncü derecenin kademelerinden aylik alanlar için % 45'ini,

- Diger derecelerden aylik alanlar için % 40'ini,

7- Diger hizmet siniflarinda bulunanlardan;

- 1,2 ve 3 üncü derecenin kademelerinden aylik alanlar için % 35'ini,

- 4,5 ve 6 nci derecenin kademelerinden aylik alanlar için % 30' unu,

- 7,8,9, ve 10 uncu derecenin kademelerinden aylik alanlar için % 25' ini,

- Diger derecelerden aylik alanlar ile yardimci hizmetler sinifina dahil kadrolarda görev yapan personel için % 20'sini,

Geçmemek üzere, Disisleri Bakaninin belirleyecegi usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay Disisleri Hizmetleri Tazminati olarak ilave ödemede bulunulur.

b) Disisleri Bakanliligi meslek memurluguna giris sinavlarinda basarili olup göreve baslatilanlara sinava girdikleri birinci lisandan, ÖSYM tarafindan yapilan Kamu Personeli Yabanci Dil Seviye Tespit sinavlarinda (A) seviyesinde basarili olanlara ödenen tazminat, Disisleri Bakanligi kadrolarinda bulunduklari sürece ödenir. Bunlardan diger kurumlara atananlara ise, ayrilis tarihinden itibaren en çok bes yil süre ile ödenebilir.

c) Büyükelçilere uygulanacak ek gösterge ve makam tazminati, valilere uygulanan ek gösterge ve makam tazminatindan az olamaz.

Yurtdisinda birinci derece kazanilmis hak ayligi üzerinden maas almis olan Baskonsoloslara merkezde makam tazminati ödenir. Bunlara ödenecek makam tazminati birinci dereceye ulasmis olan kaymakamlara ödenen makam tazminatindan az olamaz. Birinci derecenin dördüncü kademesinden maas alan Baskonsoloslara ayni derece ve kademelerden maas alan Kaymakamlara uygulanan ek göstergeler tatbik edilir.

d) Yurtdisi ayliklari her yil yeniden gözden geçirilir.

e) Temsilciligin bulundugu ülkede Türkçe, Ingilizce, Fransizca, Almanca dillerinde egitim veren orta ve lise ögretim kurumlarinin bulunmamasi veya bulunsa bile verdikleri diplomalarin Uluslararasi geçerliligi olmamasi halinde, memurlarin en yakin yabanci ülkede bu nitelikleri haiz okullarda okuttuklari çocuklarinin egitim giderleri, 1416 sayili Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe hakkinda kanun hükümlerine göre ödenen bursun yarisini asmamak üzere, belgeye dayali olarak Devlet tarafindan ödenir. Bu konuya iliskin diger hususlar Maliye Bakanliginin uygun görüsü alinarak yönetmelikle düzenlenir.

f) (a), (b) ve (e) fikralarinda yer alan ödemeler, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz .

Yürürlükten kaldirilan Hükümler

MADDE 57- 1154 Sayili hariciye Vekaleti Memurin Kanunu ve 3312 Sayili Hariciye Vekaleti Teskilati Kanunu; 24.01.1992 tarihli 480 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu maddeleri ile diger kanunlarin bu Kanuna aykiri hükümleri yürürlükten kaldirilmistir.

GEÇICI HÜKÜMLER

GEÇICI MADDE 1: Mahalli Katip kadrolarinin bosalmalari halinde bu kadrolara tekrar atama yapilmaz. Mahalli Katipler merkeze tayin edildiklerinde sürekli merkez hizmeti kadrolarina atanirlar.

GEÇICI MADDE 2: Bu Kanunun yürürlüge girmesinden önce, Bakanlikta görevli olup, henüz Baskatiplik ve Konsolosluk yeterlilik imtihanina girmemis meslek memurlari hakkinda eski hükümler uygulanir.

GEÇICI MADDE 3: Bu Kanunun yürürlüge girmesinden önce Bakanlikta görevli olup, henüz Baskatip ve Konsolosluk yeterlilik imtihanina girmemis meslek memurlari hakkinda eski hükümler uygulanir. Ayni sekilde bu Kanunun yürürlüge giris tarihinde yurtdisinda Müstesar veya karsiligi görev ünvanina sahip olanlar bu ünvani muhafaza ederler.

GEÇICI MADDE 4: Bu Kanunun uygulanmasini göstermek üzere hazirlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüge girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykiri olmayan hükümlerinin uygulanmasina devam olunur.

GEÇICI MADDE 5: Bu Kanun ile yapilan yeniden düzenleme nedeni ile kadro ve görev ünvanlari degismeyenler yeni kadrolara atanmis sayilirlar.

GEÇICI MADDE 6: Bakanlik yurtdisi teskilati bu Kanunun 23 üncü maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut yurtdisi teskilati tarafindan yürütülmeye devam olunur.

Bakanlik, yurtdisi teskilatini ve kadrolarini en geç alti ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

GEÇICI MADDE 7: Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapilincaya kadar Bakanlik merkez teskilatinda degisen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafindan yapilmaya devam edilir.

Bakanlik, teskilatini ve kadrolarini en geç alti ay içinde bu Kanuna uyygun hale getirir.

GEÇICI MADDE 8: Ek (1) sayili listede yer alan kadrolar iptal edilmis, Ek (2) sayili listede yeralan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayili Kanun Hükmünde Kararnameye bagli (1) sayili cetvelin Disisleri Bakanligi bölümüne eklenmistir.

GEÇICI MADDE 9: 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu ve Bütçe Kanunlarinda yer alan hükümlere göre, halen uygulanmakta olan emsal artirim oranlari bu konuda yeni bir düzenleme yapilana kadar yurtdisinda görevli Büyükelçiler için % 15, Baskonsoloslar ve Elçi-Müstesarlar için de % 5 olarak uygulanir. Ancak yapilacak yeni düzenlemede bu oranlarin altinda tespit yapilamaz.

Yürürlük

MADDE 58- Bu Kanun 15 Kasim 1994 tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 59- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5.7.1994