#

Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Açıklaması

Van'da meydana gelen deprem üzerine, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımız Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın eşgüdümünde seferber olmuşlardır. Bu çerçevede, Bakanlığımızda da 24 saat esasına göre hizmet sunacak bir Kriz Merkezi oluşturulmuştur. Kriz Merkezi’nin irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Telefon : + 90 312 248 7000 (10 hat)

Faks : + 90 312 292 27 51

e-posta: kriz1@mfa.gov.tr, kriz2@mfa.gov.tr, kriz3@mfa.gov.tr, kriz4@mfa.gov.tr, kriz5@mfa.gov.tr, kriz6@mfa.gov.tr, kriz7@mfa.gov.tr, kriz8@mfa.gov.tr

Öte yandan, yalnızca olası resmi dış yardımların eşgüdümü için kurulmuş bulunan Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi’nde, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın akibeti hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Depremle ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığı’na değil, Başbakanlık veya Van Valiliği’nin ilgili birimlerine yönlendirilmesi daha isabetli olacak ve vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesine hizmet edecektir.