#

Bakanlığı Takip Edin:

Danışman Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 27 Ocak 2016

Yazılı aşaması 3 Kasım 2015 ve sözlü aşaması 23 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Danışman Giriş Sınavında başarılı olan (asıl ve yedek) adayların listelerine, kategorilerine göre aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

- Su ve Çevre

- Enerji

- NATO

- Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma

Başarılı olan ve isimleri asıl listede yer alan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 12 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (C Blok 443 no’lu oda) başvurmaları gerekmektedir.

- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

- Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Sınav dili ve varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında bir yabancı dilden “YDS/KPDS” sonuç belgesi;

- 4 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

İsimleri yedek listede yer alan adayların bu aşamada herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Yedek adaylarla ihtiyaç halinde bilahare temas edilebilecektir.

En iyi dileklerimizle,


T.C Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı