Butan'ın Siyasi Görünümü

17 Aralık 1907 tarihinde Monarşi’nin tesis edildiği Butan, iç işlerinde bağımsız olmakla birlikte, dışişlerinde, 1910 yılında İngiltere’yle imzaladığı anlaşmayla bu ülkenin, 1949 yılında ise Hindistan’la imzaladığı anlaşmayla Hindistan’ın rehberliğini kabul etmiştir.

18 Temmuz 2008 tarihinde ilk genel seçimlerin düzenlenmesi ve ardından ilk Anayasa’nın kabul edilmesiyle Meşruti Monarşi’ye geçilmiştir.

Halk tarafından seçilen Başbakanın başkanlığındaki 10 Bakandan müteşekkil Bakanlar Kurulu yürütmeyi oluşturmaktadır. Meclis iki kademelidir. Meclisin alt kanadı olan Ulusal Meclis, halk tarafından doğrudan seçilen en fazla 55 üyeden oluşmaktadır. Meclisin üst kanadı olan Ulusal Konsey ise 20’si her biri ülkedeki 20 idari bölgeyi temsilen doğrudan seçilen, 5’i ise Kral tarafından belirlenen 25 üyeden oluşmaktadır. Görev süresi beş yıldır. Kral, Meclisin kararlarını onaylama veya geri çevirme yetkisine sahiptir.

Mecliste çoğunluğu oluşturan partinin lideri Kral tarafından Başbakan olarak atanır. Aynı kişi Başbakan olarak en fazla iki dönemliğine seçilebilir. Bakanların atanması ve görevden alınması Başbakanın tavsiyesi üzerine Kral tarafından yapılır.