Butan'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2015)

GSYİH (milyar $)

2.1

Enflasyon Oranı (%)

4.5

Reel GSYİH Büyüme Oranı

5.8

İşsizlik Oranı (%)

3.2

Nüfus (milyon)

0.8

İhracat (milyon $)

231.2

Nüfus Artış Hızı (%)

İthalat (milyon $)

514.4

Kişi Başına GSYİH (ABD $)

2365

Ülkedeki Türk Firma sayısı

---

Kaynak: Yeni Delhi Büyükelçiliği, Ekonomi Bakanlığı, EIU, Dünya Bankası

Başlıca Ticaret Ortakları: Hindistan, Almanya, ÇHC, Japonya, İtalya

Başlıca İhracat Kalemleri: Demir-çelik, inorganik kimyasal maddeler, bakır ve ürünleri, kıymetli maden bileşenleri

Başlıca İthalat Kalemleri: Uçak ve parçaları, makine ve teçhizat, elektrikli ve elektronik ürünler, taşıtlar

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Butan’la İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracatımız

93

58

28

59

72

28

98

İthalatımız

3

3

2

2

264

152

195

Hacim

96

61

30

61

338

180

293

Denge

90

55

26

57

-92

-124

-97

Kaynak: TÜİK

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Mermer, traverten, tuz, kükürt, çimento

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Demir alaşımlar, doğal tozlar

Kalkınma Yardımları: Butan’da 10 - 14 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yeddiemin Fonu Hayati İlaçlar ve Geleneksel Aşılar Donörler Toplantısı”nda ülkemiz kalkınma yardım faaliyetlerimiz çerçevesinde projeye 50 bin ABD Dolarlık nakdi katkı yapılacağını açıklamıştır. Bakanlığımızca sağlanan bu katkı, 2015 yılı Kasım ayında ilgili Butan makamlarına intikal ettirilmiştir.

Butan Krallığı Dışişleri Bakanlığının bilişim altyapısının modernizasyonu konusunda bir proje TİKA ve Bakanlığımız BTED Dairesi tarafından hazırlanmış ve Projenin uygulanmasına dair Protokol 17 Şubat 2016’da imzalanmıştır. Bu kapsamda Butan Dışişleri Bakanlığı’nın elektronik haberleşme altyapısının modernizasyonunda kullanılacak ekipmanlar Ağustos 2016’da TİKA Ofisi Program Koordinatörü tarafından Dakka'daki Butan Büyükelçisine teslim edilmiştir.

Butan'a verilen ekipmanlar arasında 2 adet server, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgiyarlar, güç kaynakları bulunmaktadır. Bilahare sistem yöneticilerine dönük bir eğitim düzenlenmesi öngörülmektedir.