Burundi’nin Ekonomisi

27.830 km² yüzölçümüne sahip Burundi, Afrika’daki en az gelişmiş ve yoğun nüfuslu ülkelerden olup, denize çıkışı bulunmamaktadır.

Burundi ekonomisi, ekilebilir alanların az olmasına rağmen, işgücünün % 90’ının istihdam edildiği tarıma dayanmaktadır. Başlıca tarım ürünleri kahve ve çaydır. Kahve, Burundi ihracatının yaklaşık 3/4’ünü teşkil etmektedir; ancak ihracat ülke ekonomisinin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkenin diğer önemli tarım ürünleri pamuk, mısır, süpürge darısı, tatlı patates, patates, muz, et (sığır, keçi, koyun), süt ve deridir.

Burundi Hükümeti, kahve sektörünün serbestleştirilmesi ve enerji sektörünün geliştirilmesi gibi yapısal reformları hayata geçirmekte, yoksulluğun azaltılmasına yönelik tarım, su, kırsal altyapı, sağlık ve eğitim alanlarına ilave kaynak ayırmaktadır.

İmalat sektörü henüz gelişmemiş olan Burundi’de sınai faaliyetler hemen hemen hiç bulunmamakta olup, ulaştırma ağlarının yetersizliği ekonomik büyümeyi kısıtlamaktadır. Ülkede petrol, nikel, bakır, uranyum, turba kömürü, kobalt, platin, vanadyum, altın, kalay tungsten, kaolin kili ve kireçtaşı gibi doğal zenginliklerin ve nadir toprak elementlerinin bulunduğu tahmin edilmekte, ancak mevcut iç istikrarsızlık bu alanda yabancı yatırıma imkan vermemektedir. Ülkenin denize kıyısının olmaması ticaretini olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan Tanganyika Gölü var olan dış ticaret için çok önemlidir.

Burundi’nin en önemli döviz kaynakları olan ihracat, işçi dövizleri ve doğrudan yabancı yatırımlar olarak görülmektedir.

IMF verilerine göre 2016 yılında GSYİH 3,133 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Dünya Bankası verilerine göre 2015 yılında kişi başı GSYİH 277 dolar olmuştur.