#

Bulgaristan

VİZE DURUMU

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 31.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamasına göre, Schengen bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan vatandaşlarımız, son 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan’da vizesiz ikamet edebileceklerdir.

Geçerli kısa süreli Schengen vizesi ile seyahat eden vatandaşlarımızın gidiş ve dönüşte ayrıca Bulgaristan vizesi almalarına ihtiyaç yoktur. Bu vatandaşlarımız transit geçişlerinde Bulgaristan güzergahını kullanabilecek, ayrıca bu vizenin geçerli olduğu süre ve koşullarda Bulgaristan’da ikamet edebileceklerdir.

Vatandaşlarımızın Bulgaristan'dan geçişleri sırasında dikkat etmeleri gereken başlıca hususlar

GÜMRÜK

Gümrüklerde uyulması gereken kurallar

-Bulgar gümrük görevlileri Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan araçları arama hakkına sahiptir.

-Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan yabancı ülke vatandaşlarının üzerlerinde 10.000 Avro veya karşılığı diğer yabancı paradan daha az miktarda nakit para bulundurmaları halinde yazılı beyanda bulunmalarına gerek yoktur.

-Beyana tabi olmayan (10.000 Avro’dan az) miktarda parası olan vatandaşlarımız doğrudan “Yeşil Geçiş Yolu”na geçebilir.

-Vatandaşlarımızın beraberindeki para miktarı 10.000 Avro (veya karşılığı diğer yabancı para) ve üzerinde ise mutlaka yazılı beyan yapılması gerekmektedir. Beyanda bulunulmaması halinde, AB mevzuatı uyarınca paranın tamamına Bulgaristan Gümrük yetkilileri tarafından el konulmakta (bu paranın herhangi bir şekilde geri alınması mümkün değildir),

Bulgaristan Ceza Kanunu’nun 251. Maddesi uyarınca ise beyan edilmeyen nakit paranın miktarına bağlı olarak beyanda bulunmayan kişiler hakkında para ve hapis cezası dahil olmak üzere cezai işlem uygulanmaktadır.

-Vatandaşlarımızın üzerinde 10.000 Avro’dan fazla nakit para bulunması halinde, beyan edilecek paranın kaynağı ve kullanım amacı, paranın taşınacağı güzergah, paranın taşındığı ulaşım aracı belirtilerek gümrük beyannamesi doldurulmalı ve “Kırmızı Geçiş Yoluna” girilmelidir.

-Bulgaristan’dan çıkış yapan yabancı uyruklu kişiler, daha önce Bulgaristan’a girişte beraberlerinde getirdikleri ve gümrüklerde yazılı olarak beyan ettikleri miktardaki yabancı paraları, yine gümrüklerde yazılı olarak beyan etmek suretiyle beraberlerinde Bulgaristan’dan çıkarmak zorundadır.

-Sınır geçiş kapılarındaki gümrükte doldurulan "Gümrük Döviz Beyannamesi" formları İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe ve Rusça olmak üzere 5 dildedir

-16 yaşından küçüklerin gümrük beyannameleri, ihtiyaç halinde, birlikte seyahat eden reşit kişiler tarafından doldurulabilir.

Bulgaristan’dan yolcu beraberinde transit geçirilebilecek / geçirilemeyecek eşya, beyana tabi eşya

Vatandaşlarımızın takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları dahil aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir:

* 37 gramın üzerindeki işlenmiş/işlenmemiş madeni para olarak altın ve platin,

* Vatandaşlarımızın takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil, 60 gramın üzerindeki altın ve platin alaşımlı aksesuarlar,

* 300 gramın üzerindeki işlenmemiş/yarı işlenmiş veya gümüş oranı fark etmeksizin madeni para şeklindeki gümüş alaşımlı takı ve aksesuarlar,

* Yukarıda sayılan mücevherat arasında yer almayan diğer değerli taş ve madenler.

Silah, cephane, zehirli maddeler, tesirli maddeler, patlayıcı maddeler, uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler, koruma altında bulunan bitki ve hayvan türleri, sanat eserleri ve antika değeri bulunan her türlü eşya ile bu tür madeni ve kâğıt paraların Bulgaristan’a sokulması yasaktır.

Bulgaristan gümrük makamları tarafından ceza protokolü düzenlenerek el konulan eşyalar (altın para, altın takılar ve nakit para) ile ilgili olarak vatandaşlarımız, üç gün içinde itiraz etme hakkına sahip olup, arzu ettikleri takdirde, Bulgaristan’da, ücret mukabili, bir avukat tutarak dava açmaları mümkündür. Ancak, bugüne kadar vatandaşlarımızın lehine sonuçlanan bir dava bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, Bulgaristan’a girişte ve çıkışta, özellikle beyana tabi eşya ile ilgili olarak, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Gümrüklerde yolcu beraberinde vergisiz olarak Bulgaristan’a sokulabilecek mallar aşağıda sunulmuştur

* %22 ve üzeri alkollü içecek 1 litre veya 2 litre şarap,

* Bulgar makamları sadece 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade etmektedir. Aksi takdirde vatandaşlarımıza para cezası uygulanmaktadır.

* 500 gr kahve veya kahve özü

* 100 gr çay veya 40 gr çay özü

* 50 gr parfüm ve 250 gr eau de toilette

* tedavi amaçlı ilaçlar gümrüksüz olarak geçirebilmektedir.

Yukarıda kayıtlı miktarların üzerindeki mallar, gümrük vergisine tabidir. Sözkonusu miktarların üzerindeki malların Bulgaristan’dan transit geçirilebilmesi için Bulgar makamlarına müracaat edilerek izin alınması gerekmektedir.

Methadone adlı ilacı kullanan hastaların, Bulgaristan’a ve Türkiye’ye girişlerinde, Uluslararası Narkotik Kontrol Organı’nın (INCB) sitesinde (www.incb.org) yer alan ölçütlere uymak şartıyla, ülkeye giriş-çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerini narkotik birimlerine bildirmeleri, 15 günden daha uzun süre kalacak hastaların ise tedavisinin devamı için madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

PASAPORT VE VİZE

Yola çıkılmadan önce tüm aile bireylerinin pasaportlarının ve vizelerinin geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesi, gerekli hallerde pasaportlarını bulunulan ülkedeki konsolosluklarda yenilemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın Avrupa’da oturum izinlerinin sürelerini gösterir belgeleri ve Türk nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Pasaportlara işlenmiş olan eski tip ikamet izinlerinin mutlaka geçerli pasaport üzerinde olması gerekmektedir.

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 31.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamasına göre, Schengen bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan vatandaşlarımız, son 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan’da vizesiz ikamet edebileceklerdir.

Geçerli kısa süreli Schengen vizesi ile seyahat eden vatandaşlarımızın gidiş ve dönüşte ayrıca Bulgaristan vizesi almalarına ihtiyaç yoktur. Bu vatandaşlarımız transit geçişlerinde Bulgaristan güzergahını kullanabilecek, ayrıca bu vizenin geçerli olduğu süre ve koşullarda Bulgaristan’da ikamet edebileceklerdir.

Yukarıdaki şartları taşımayan umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Bulgaristan vizesi almaları gerekmektedir. Vize gerektirmeyen üçüncü ülkelere veya Schengen bölgesi üyesi olmayan AB üyesi ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımız, gidiş ve dönüşte Bulgaristan güzergahını kullanacaklar ise, çift transit veya çok girişli vize almış olmaları gerekmektedir.

Hususi(yeşil)pasaport sahibi Türk vatandaşları son altı ay içinde toplam 3 aya kadar vizesiz olarak Bulgaristan’a seyahat edebilirler.

Hizmet (gri)pasaportu sahibi vatandaşlarımız ile diplomatik pasaport sahibi vatandaşlarımız (göreve atananlar hariç) 30 güne kadar yapacakları seyahatler için vizeden muaftırlar.

Bulgaristan’da konaklayacak kişilerin sınır kapılarında yazılı olarak konaklayacakları adresi beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile Bulgaristan’dan transit geçecek kişiler bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Herhangi bir Bulgaristan vatandaşının daveti üzerine Bulgaristan’a gelen vatandaşlarımızın davet mektubunun bir örneğini yanlarında taşımalarında yarar bulunmaktadır.

Bulundukları ülkenin vatandaşlığını alan ve o ülkenin pasaportu ile Bulgaristan’a giriş yapan vatandaşlarımız, Bulgaristan’dan geçişleri sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak vatandaşı oldukları ülkenin Temsilciliğine başvurmaları Bulgaristan makamlarınca talep edilmektedir.

YOL GÜZERGÂHI VE SINIR KAPILARI

Sırbistan yoluyla Bulgaristan’a giriş-çıkış yapacak vatandaşlarımızın Kalotina (Bulgaristan) - Dimitrovgrad (Sırbistan) sınır kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giren vatandaşlarımız, E-80 karayolunu kullanarak Kalotina– Sofya güzergâhı takip edildikten sonra Sofya çıkışından Filibe (Plovdiv) istikametinde А1 “Highway Trakiya” otoyolu (sözkonusu otoyol ayrıca Filibe’ye (Plovdiv) kadar E80, Filibe’den (Plovdiv) sonra E773 olarak da kodlanmaktadır) üzerinden yaklaşık 170 km takip edilmesini müteakip Svilengrad istikametine (güneydoğuya) dönülerek A4 “Maritsa Highway” otoyoluyla Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısından Türkiye’ye ulaşacaklardır. Yaklaşık 370 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın Sofya-Kapıkulesınır kapısı arasındaki bölümü otoyoldur.

Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının yaklaşık 40 km. kuzeydoğusundaki Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısına ulaşım için E-80 karayolu kullanılarak Kalotina-Sofya-Filibe (Plovdiv) - Harmanlı güzergâhı takip edildikten sonra Harmanlı’dan Burgaz istikametine (kuzeydoğuya) dönülerek Topolovgrad geçildikten yaklaşık 20 km. sonra Elhovo şehrine girmeden önce Lesovo istikametine dönülmelidir. Harmanlı’dan Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısına mesafe yaklaşık 80 km.’dir. Yaz aylarında Kapitan Andreevo-Kapıkule sınırında yoğunluk olduğu günlerde, Bulgaristan emniyet makamları (trafik polisi) vatandaşlarımızı Lesovo - Hamzabeyli kapısına yönlendirebilmektedir.

Romanya yoluyla Bulgaristan’a giriş-çıkış yapacak vatandaşlarımızın kullanabilecekleri başlıca üç güzergâh mevcuttur:

-Birinci güzergâhı izleyecek vatandaşlarımızın Rusçuk (Ruse) (Bulgaristan)-Giurgiu (Romanya) hudut kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Hudut kapısında Tuna nehri üzerindeki köprü Bulgaristan ile Romanya arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Sözkonusu köprünün kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda hudut kapısında beklemeler olmaktadır. Rusçuk’tan Bulgaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın Rusçuk (Ruse)-Byala-Veliko Tırnovo-Gabrovo-Kazanlık-Eski Zağra (Stara Zagora)-Dimitrovgrad güzergâhını izleyerek A4 “Maritsa Highway” otoyoluna çıkmaları ve bu karayoluyla Svilengrad üzerinden Kapitan Andreevo-Kapıkule hudut kapısına ulaşmak suretiyle Türkiye’ye giriş yapmaları mümkündür. Yaklaşık 350 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın sadece 77 km. bölümü otoyol olmak üzere büyük bir bölümü gidiş-geliş birer şeritli karayoludur. Yer yer dağlık bölgelerden geçen bu karayolunda araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Giurgiu (Romanya)-Rusçuk (Bulgaristan) sınır kapısını kullanacak vatandaşlarımızın, Rousse (Rusçuk)-Razgrad-Shoumen (Şumnu)-Karnobat-Yambol (Yanbolu)-Elhovo-Lesovo güzergâhını izleyerek Hamzabeyli'ye ulaşmaları da mümkündür.

-İkinci güzergâhı izleyecek vatandaşlarımızın Vidin (Bulgaristan)-Kalafat (Romanya) hudut kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Hudut kapısında Tuna nehri üzerinde çalışan feribotlar vasıtasıyla Bulgaristan ile Romanya arasında bağlantı sağlanmaktadır. Feribotların yetersiz olması sebebiyle hudut kapısında beklemeler olmaktadır. Bulgaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın E-79 karayolunu kullanarak Vidin-Dimovo-Montana-Vratsa-Botevgrad güzergâhı üzerinden Sofya’ya ulaşmaları ve buradan А1 “Highway Trakiya” otoyoluna çıkarak Sofya-Kapitan Andreevo-Kapıkule hudut kapısına ulaşmak suretiyle Türkiye’ye giriş yapmaları mümkündür. Yaklaşık 515 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın sadece 280 kilometrelik Botevgrad-Sofya-Filibe (Plovdiv) bölümü otoyol olup geri kalan bölümü gidiş-geliş birer şeritli karayoludur.

-Üçüncü güzergâhı izleyecek vatandaşlarımızın Rusçuk-Razgrad (E2: 64 km), Razgrad-Şumen (52 km.), Şumen-Karnobat (E 73: 93 km.), Karnobat-Burgaz (E6: 55 km), Burgaz- MalkoTırnovo (E-87/9 -78 km). Malko Tırnovo-Dereköy Sınır Kapısı güzergâhından Kırklareli’ne gidebilmeleri mümkündür. 345 kilometrelik yol gidiş-geliş birer şeritlidir. Şumen-Karnobat arası dağlık bölgeden geçmektedir. Ayrıca Burgaz-Malko Tırnovo yolunun son bölümü dar ve virajlı bir yoldur. Lukoil, OMV, Shell petrol şirketlerinin Rusçuk, Razgrad, Şumen, Karnobat, Aytos ve Burgaz’da istasyonları mevcuttur. Ayrıca Burgaz-Dereköy arasında iki petrol istasyonu bulunmaktadır.

Bulgaristan’daki karayollarının fiziki durumu Batı Avrupa’daki yollara kıyasla oldukça kötüdür. Ayrıca karayolları üzerindeki trafik işaret ve ikaz levhaları eksiktir. Bu sebeple Bulgaristan’dan transit geçiş yapacak vatandaşlarımızın güzergâhlarını belirlerken dikkatli olmaları ve sürat yapmaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.

Bulgaristan karayollarında sadece bazı bölgelerde ışıklandırma bulunduğundan, özellikle hava kararmaya başladıktan sonra, vatandaşlarımızın azami derecede dikkatli olmaları gerekmektedir.

KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Gidiş ve dönüşte Bulgaristan’dan karayoluyla transit geçiş yapmayı tercih edecek vatandaşlarımızın, kendi güvenlikleri açısından, aşağıda belirtilen hususlara özen göstermeleri gerekmektedir.

* Gündüz seyahat etmek,

* Ana yolları tercih etmek suretiyle yolculuk yapmak,

* Mümkün olduğu takdirde küçük gruplar oluşturarak birbirinden kopmadan seyahat etmek,

* Bazı Batı Avrupa ülkelerinden Bulgaristan’a oto-trenle seyahat ederken Sofya yerine, Türk sınırına yakın Svilengrad şehrine kadar yolculuk yapmak,

* İhtiyaçların ötesinde nakit para ve ziynet eşyası taşımamak,

* Bir olay olduğunda derhal polise başvurarak, zabıt tutturmak; gerekiyorsa en yakın temsilciliğimizle temas ederek yardım istemek, (112 acil durum hattı Türkçe servis vermektedir)

* Mümkün olduğunca duraklama ve konaklamadan kaçınmak, Bulgaristan’dan en kısa sürede geçmek,

* Konaklama durumunda ise, taşıtları korumalı park yerleri veya kapalı garajı olan otellerde park edip şehirde taksi kullanmak,

Bulgaristan’da yabancı plakalı taşıtların çalınması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür olaylarda ivedilikle polise başvurulmalıdır.

Özellikle Bulgaristan’da konaklayan yabancıların araçları çalınmakta, hırsızlık şebekeleri süratle aracın izini kaybettirmekte ya da aracın sahibi ile temasa geçerek çaldıkları aracı iade etmek için para talep etmektedirler. Yolculuk esnasında Bulgaristan’da konaklanması planlanıyor ise kasko sigortasının kapsamının Bulgaristan’ı içerecek şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.

Karayollarındaki onarım çalışmaları hakkındaki güncel duyurular Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız web sayfalarında yayınlanmaktadır.

Yol Yardım Servisi (Sofya):

24 saat teknik hizmet veren bu servisin merkez bürosu, “3 Pozitano Street, Sofia” adresindedir. Tel: (0359-2) 980 33 08

Telefon görüşmesini takiben teknik yardım aracı 30 dakika içerisinde bulunulan noktaya ulaşmaktadır.

Bulgaristan’da yol denetimlerinde seyir halindeki araçları takip ve kontrol amaçlı durdurma yetkisi sadece tavanında sabit polis ışığı bulunan resmi polis araçlarına aittir. Bu araçların üzerinde ayrıca polis olduğunu işaret edecek yazı ve araç numarası bulunmaktadır. Bu araçların dışındaki araçların seyir haindeki araçları durdurma yetkisi yoktur.

Bulgaristan’a girişlerde sınır kapılarında ayrıca güvenlik önlemleri, konaklama noktaları, polis araçları, işaretleri, yararlı telefon numaraları, polisin hangi hallerde araçları durdurma yetkisinin olduğu hususunda ayrıntılı bilgi içeren İngilizce, Almanca ve Türkçe broşürler bulunmaktadır.

TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bulgaristan’da Vinyet adı verilen pul sistemi tüm araçlar için zorunludur. Bu çerçevede sınır kapılarında, seyahat edilecek süreye göre, haftalık, aylık veya yıllık vinyet (pul) satın alınarak araç ön camının sağ alt kısmına yapıştırılması zorunludur. Geçerli olan vinyet ücretleri araç cinsine göre aşağıda sunulmuştur:

Araçlar için vinyet (pul) ücretleri:

* 1. kategori araçlar: 3 veya daha fazla dingilli araçlar (TIR, kamyon vs.) Euro 0, I, II.

Günlük 21.- Leva (yaklaşık 11 Euro)

Haftalık87.- Leva (yaklaşık 45 Euro)

Aylık174.- Leva (yaklaşık 90 Euro)

Yıllık 1.743.- Leva (yaklaşık 893 Euro)

* 1. kategori araçlar: 3 veya daha fazla dingilli araçlar (TIR, kamyon vs.) Euro III, IV, EEV ve üzeri.

Günlük 21.- Leva (yaklaşık 11 Euro)

Haftalık67.- Leva (yaklaşık 35 Euro)

Aylık134.- Leva (yaklaşık 69 Euro)

Yıllık 1.340.- Leva (yaklaşık 687 Euro)

* 2. kategori araçlar: 8 kişiden fazla yolcu taşıyan araçlar (otobüs vs.) ile 2 dingilli yük taşıtları

Euro 0, I, II

Günlük 21.- Leva (yaklaşık 11 Euro)

Haftalık53 .- Leva (yaklaşık 27 Euro)

Aylık 105 .- Leva (yaklaşık 54 Euro)

Yıllık 1050. –Leva (yaklaşık 539 Euro)

* 2. kategori araçlar: 8 kişiden fazla yolcu taşıyan araçlar (otobüs vs.) ile 2 dingilli yük taşıtları

Euro III, IV, EEV ve üzeri

Günlük 21.- Leva (yaklaşık 11 Euro)

Haftalık40 .- Leva (yaklaşık 21 Euro)

Aylık80 .- Leva (yaklaşık 41 Euro)

Yıllık 808.–Leva (yaklaşık 415 Euro)

* 3. kategori araçlar: 8 kişiden az yolcu kapasiteli taşıtlar (otomobil vs.)

Haftalık15 .- Leva (yaklaşık 8 Euro)

Aylık 30 .- Leva (yaklaşık 15 Euro)

Yıllık97 .- Leva (yaklaşık 50 Euro)

Vatandaşlarımızın araç plakalarını beyan ederek satın aldıkları vinyet (pul) ancak, araç camın sağ alt kısmına yapıştırılması ve ödeme makbuzunu ibraz ettikleri halinde geçerli olduğundan, vinyet satın almayan, camına yapıştırmayan, talep edildiğinde ödeme makbuzu ibraz edemeyen veya geçersiz vinyet kullanan otomobil sürücülerine 300.-Leva, ağır vasıta sürücülerine ise 3.000.- Leva para cezası kesilmektedir.

Bulgaristan’da alkol sınırı 0.5/1000’dir.

-0,5 ila 0,8/1000 dahil ve üzerinde alkollü sürücülere

6 ay ehliyete el koyma ve500.- Bulgar Levası para cezası,

-0,8 ila 1,2/1000 dahil ve üzerinde alkollü sürücülere 12 ay ehliyete el koyma ve 1000.- Bulgar Levası para cezası,

-İkinci kez aynı suçu işleyen alkollü sürücülere 1-3 yıl ehliyete el koyma ve 1.000-2000.- Bulgar Levası para cezası,

-Alkol muayenesini reddeden sürücülere 24 ay ehliyete el koyma ve 2.000 Bulgar Levası para cezası uygulanır.

Hız sınırları:

Şehir içi Şehir dışı Otoyol

A kategorisindeki araçları için50 80 100

B kategorisindeki araçlar için 50 90 130

C ve D kategorisindeki araçlar için50 80 100

B+E/C+E/D+E kategorisindeki araçlar için 50 70 100

T kategorisindeki araçlar için50 50 ---

M kategorisindeki araçlar için 45 45 ---

Şehir içinde hız sınırını

* 10 km/saat aşan -20.- Bulgar Levası

* 11-20 km/saat aşan -50.- Bulgar Levası

* 21-30 km/saat aşan - 100.- Bulgar Levası

* 31-40 km/saat aşan - 400.- Bulgar Levası

* 40 km/saat üzerinde aşan - 600.- Bulgar Levası

* 50 km/saat üzerinde aşan- 700.- Bulgar Levası para ve 3 ay ehliyete el koyma

ve 50 km/saat üzerinde her 5 km/saat ihlal için 50.- Bulgar Levası para cezası ilave edilmektedir

Şehir dışında hız sınırını

* 10 km/saat aşan - 20.- Bulgar Levası

* 11-20 km/saat aşan - 50.- Bulgar Levası

* 21-30 km/saat aşan -100.- Bulgar Levası

* 31-40 km/saat aşan - 300.- Bulgar Levası

* 41-50 km/saat aşan - 400.- Bulgar Levası

* 51 km/saat üzerinde aşan - 600.- Bulgar Levası ve 50 km/saat üzerinde her 5 km/saat ihlal için 50.- Bulgar Levası para cezası ilave edilmektedir.

* Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın ve kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise 50.- Leva (25 Euro)’dur.

* Bulgaristan’da hareket halinde iken tüm araçların farlarını açık tutması zorunludur.

Bulgaristan Ceza Kanununun 301. maddesine göre resmi görevlilerin rüşvet alması suçtur. Aynı zamanda rüşvet vermek de suç kapsamına girmektedir. Anılan maddenin Büyükelçiliğimizce yapılan gayriresmi çevirisi aşağıda maruzdur:

Madde 301

(1) Bir görevli, hakkı olmadığı halde hediye veya herhangi bir menfaat istediği veya aldığı durumda veya göreviyle ilgili bir eylemde bulunma veya bulunmama karşılığında hediye veya menfaat teklifi ya da vaadi kabul ettiğinde veya söz konusu eylemde bulunduğu veya bulunmadığı durumda, görevliye rüşvet alma suçuyla altı yıla kadar hapis cezası ve beş bin levaya kadar para cezası tatbik olunur.

(2) Bir görevli, görev ihlalinde bulunmak maksadıyla birinci maddede belirtilen eylemlerden herhangi birisinde bulunmuş veya görevini ihlal etmişse ve bu ihlal suç niteliğini taşımıyorsa, sekiz yıla kadar hapis ve on bin levaya kadar para cezası tatbik olunur.

(3) Bir görevli, görevle ilgili başka bir suç işlemek maksadıyla veya başka bir suç işlediğinde, birinci maddede belirtilen eylemlerden herhangi birisinde bulunduğu zaman on yıla kadar hapis ve on beş bin levaya kadar para cezası tatbik olunur.

Rüşvet talebiyle karşılaşan yabancı ülke vatandaşları 00359 2 982 22 22 numaralı polis telefonunu veya 112 hattını arayarak olay hakkında şikayette bulunabilirler.

OTOYOLLARDA ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Otoyollarda beyaz renkli ve üzerinde bağlı oldukları bölge numaraları bulunan araçlı polisler dışındakilerin cezai işlem yapmaya yetkisi yoktur.

Bulgaristan’da trafik cezaları Bulgar ulusal para birimi Leva olarak kesilmektedir. Euro veya başka para birimi üzerinden ceza uygulanmamaktadır. Trafik polislerinin ceza için para tahsilatı yapma yetkileri bulunmamaktadır. Trafik cezaları ülkeden çıkarken sınır kapılarında, bölge Trafik Şube İstasyonlarında (KAT) veya Yollar Ajansı Sofya Oborişte Ofisinin fişlerinin üzerinde belirtilen hesaba transfer edilerek ödenebilmektedir.

Sınır kapılarında geçiş güvenliği konusunda Türkçe, İngilizce ve Almanca broşürler dağıtılmaktadır. Sınır kapılarında şikâyet telefonlarını gösteren panolar mevcut olup ayrıca şikâyetlerin yazılı olarak iletilebileceği posta kutuları bulunmaktadır.

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLECEK TAŞITLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SİGORTA ZORUNLULUĞU

Bulgaristan üzerinden özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımız, otomobilin kendilerine ait olduğunu belgelemek zorundadırlar. Başkası adına kayıtlı araç kullanan vatandaşlarımızın sürücü vekaletnamesini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulgaristan’dan transit geçiş yapacak taşıtların yaşlarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama sözkonusu değildir. Batı Avrupa’da mukim vatandaşlarımızın araçları için yaptırdıkları uluslararası zorunlu trafik sigortası (yeşil kart) Bulgaristan’da geçerlidir.

Uluslararası trafik sigortası bulunmayan vatandaşlarımızın Bulgaristan’a girişte hudut kapılarında trafik sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Türkiye’ye gidiş ve dönüşte karayoluyla seyahat edecek vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce araçlarına kasko sigortası yaptırmaları, kaza durumunda, ikamet ettikleri Batı Avrupa ülkelerine ivedilikle nakledilmelerini veya mahallinde hastanede tedavi edilmelerini sağlamak üzere, ikamet ettikleri ülkelerde yaptırdıkları sağlık sigortası ile ilgili bilgileri (sigorta poliçesi, telefon numarası gibi) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLEN TRAFİK SUÇLARI

Bulgaristan kanunları uyarınca, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet veren kişiler hapis cezasına mahkûm edilebilmektedir.

Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanmayan trafik kazalarında, kazaya karışan kişilerin trafik sigortalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmekte, bilahare polis tarafından bir kaza tutanağı raporu tutulmakta ve bilirkişinin hazırladığı hasar tespit tutanağı ışığında gerekli tazminat sigorta tarafından ödenmektedir.

Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında ise, kazaya sebebiyet veren kişiler gözetim altına alınarak, haklarında adli makamlarca soruşturma başlatılmakta, konu mahkemeye intikal ettirilmektedir. Gerek soruşturma, gerek mahkeme süresince, kazanın boyutlarına göre, ilgili kişiler kefaletle veya kefaletsiz olarak serbest bırakılabilmekte, ancak pasaportlarına el konularak Bulgaristan’da zorunlu ikamete tabi tutulmakta ve ülkeden çıkışlarına izin verilmemektedir.
Ölümlü trafik kazasına taraf olan vatandaşlarımızın araçlarının, mahkeme sonuçlanana kadar, Bulgaristan’dan çıkışına müsaade edilmemektedir.

Bulgar makamları, Bulgaristan'dan transit geçiş yapan TIR kamyonlarının sınırda yapılan gümrük kontrollerine ek olarak, Bulgaristan'dan transit geçişleri sırasında seyir halinde iken (karayolları üzerinde 10 ayrı bölgede) sıkı kontrollere tabi tutulduklarını, bu kontrollerin "E-80" üzerindeki diğer araçların güvenli seyahatlerini sağlayabilmek ve uyuşturucu, mal ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesinin yanısıra şoförlerimizin kişisel güvenliğinin sağlanması için takometre ve hız kontrolü amacıyla yapıldığını ifade etmektedirler.

Türk TIR şoförlerinin genellikle, araç kullanma süresi limitlerini aşmak, dinlenme gerekliliğine uymamak ve takografsız ya da arızalı takografla araç kullanmak gibi ihlallerde bulunduklarını belirten Bulgar yetkililer, bu tür ihlaller durumunda Bulgaristan Karayolu Taşımacılığı Kanunu'nda belirtilen ceza tarifesindeki en üst para cezalarının uygulandığını, diğer AB ülkelerine kıyasla trafik kazası oranı yüksek olan Bulgaristan'da caydırıcılığı arttırmayı amaçladıklarını kaydetmektedirler. Bu nedenle Türk TIR şoförleri 100 Euro'dan 1.500 Euro'ya kadar değişen tutarlarda para cezalarını ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, bundan böyle Trafik Müdürlüğü tarafından verilen ceza protokolleri ile makbuz karşılığı kesilen cezaların mahallen tahsil edilmesi uygulamasına son verildiği bildirmiştir.

İLAVE HUSUSLAR

-Haksız fiile maruz kalınması veya olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde derhal polise ve en yakın temsilciliğimize başvurulmalıdır.

-Vatandaşlarımızın Bulgaristan’da gözaltına alınmaları sözkonusu olduğunda tercüman ve avukat talep etme ve temsilciliklerimize bilgi verilmesini isteme hakları vardır.

Gözaltına alınan şahsa Bulgar makamları bir tercüman ve avukat tayin etmektedir. Devlet tarafından görevlendirilen tercüman ve avukatın ücretleri yine devlet tarafından ödenmektedir. Gözaltı öncesinde gözaltına alınış nedeni açıklanmakta ve sağlık durumuna ilişkin şahsın ifadesini içeren bir form doldurulmaktadır. Bulgaristan’da gözaltı süresi 24 saat olup, savcılık kararı ile bu süre 72 saat daha uzatılabilmektedir. Bu süre zarfında gözaltındaki şahıs mahkemeye çıkarılmaktadır. Bulgar makamları, ülkemiz ile 1970 yılında imzalanmış olan Konsolosluk Anlaşması uyarınca bir Türk vatandaşı gözaltına alındığı takdirde, 48 saat içinde temsilciliklerimize yazılı olarak bildirimde bulunmak durumundadır.

-Bulgaristan’da mukim bazı Bulgar vatandaşlarının evlenme, çalışma, arkadaşlık kurma gibi vaatlerle vatandaşlarımızdan para talep ettiklerine dair Büyükelçiliğimize zaman zaman şikayetler ulaşmaktadır. Bu nedenle, konuyla ilgili olarak Büyükelçiliğimiz internet sitesinde ve zaman zaman Türkiye'deki görsel ve yazılı basında vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı haber ve duyurular yapılmaktadır. Konsolosluk Şubemiz görevlileri de benzer dolandırıcılık girişimlerine maruz kalan vatandaşlarımızı uyarmakta, hiçbir surette para transfer edilmemesini salık vermektedir. Bu şekilde birçok vatandaşımızın mağdur edilmesinin önüne geçilebilmiştir. Dolandırıcı şahısların gerçek kimlik ve adres bilgilerini kullanmamaları ve telefonlarını her olayda değiştirmeleri nedeniyle bu kişilere ulaşmak mümkün olmamaktadır.

-Bulgaristan’da normal tarifeyle görev yapan taksilerin (taksimetre açılış fiyatı 0,60 – 0,75 Leva) yanı sıra, Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladıkları sözleşme gereği daha yüksek tarifeyle yolcu taşıyan taksiler (taksimetre açılış fiyatı 3,65 – 5,00 Leva) de bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli davranmaları, taksiye binecekleri zaman önce açılış, sonra kilometre fiyatına bakmaları menfaatleri gereğidir.

ŞİKAYETLERİ BİLDİRME:

-Bulgaristan’da yabancılara karşı işlenen suçlar ve arzu edilmeyen olaylarla ilgili olarak 24 saat açık bulunan, 112 veya 166 numaralı hatlar ücretsiz aranabilmektedir. 112’de Türkçe hizmet verilmektedir.

-Bulgaristan’dan geçen yabancı ülke vatandaşları şikayetlerini (kaza, araç arızası, yol veya tıbbi yardım vb.) olayın tarihi, saati, yeri, şikayet edenin adı soyadı, doğum tarihi, uyruğu, pasaport numarası ile aracının plaka numarasını ve şikayetçi oldukları görevlinin adı soyadı, varsa yaka numarasını bildirmek şartıyla, en yakın polis merkezine veya aşağıdaki adreslere bildirebilirler.

- Bulgaristan İçişleri Bakanlığı : www.mvd.bg

- Sınır Polisi müdürlüğü : nsgp@mvr.bg

- Faks : 00359 2 988 58 76

- Posta yolu ile : Maria Louisa, 46 1202 Sofia / Bulgaria

TEMSİLCİLİKLERİMİZİNİRTİBAT BİLGİLERİ VE DİĞERYARARLI TELEFONLAR

T.C. Sofya Büyükelçiliği

(Sofya-Blagoevgrad-Köstendil-Pernik-Montana-Vratsa-Vidin bölgelerinden sorumlu)

Adres: Boulevard Vasil Levski, No :80, 1000, Sofia

Tel : (00 359 2) 9355500,

Faks : (00 359 2) 9819358,

e-posta: embassy.sofia@mfa.gov.tr

Her türlü şikayet için genel numara : 112 (Türkçe de servis vermektedir)

Polis İmdat: 166 / 146 (Mobil telefondan arandığı takdirde)

Trafik Çekici: 146 - 9803308 - 91146

Sofya Trafik Hastanesi (Pirogov): (00 359 2) 9154411 - 9521161 - 9549468

Sofya Bölgesi Trafik Polisi (00 359 2) 9824901

Ulusal Polis: (00 359 2) 982 50 00

Dışişleri Bakanlığı Nöbetçi Memur: (00 359 2) 9482404 - 9482707

İçişleri Bakanlığı Nöbetçi Memur: (00 359 2) 9822983 - 9823037

Maliye Bakanlığı ücretsiz şikâyet hattı: 080018018

THY Sofya Ofisi: (00359 2) 947 40 06 – 947 40 07

THY Havalimanı Ofisi: (00359 2) 947 40 06 – 947 40 07 (dahili: 41 555)

T.C. Filibe Başkonsolosluğu

(Filibe (Plovdiv) - Gabrovo - Haskovo - Stara Zagora - Pazarcık - Pleven - Loveç - Veliko Tırnovo - Kırcali - Smolyan bölgelerinden sorumlu)

Adres : Filip Makedonski, No : 10, 4000, Plovdiv

Tel : (00 359 32) 275 160/161/162/163

Faks : (00 359 32) 624839,

e-posta: consulate.plovdiv@mfa.gov.tr

İlk Yardım : 150

Filibe Üniversitesi Hastanesi

UMBAL “Sveti Georgi”: (00 359 32) 6021-“ Vasil Aprilov”-15A

Filibe Üniversitesi Hastanesi (cerrahiye)

UMBAL” Sveti Georgi”: (00 359 32) 26 41 70-“ Peştersko şose” 66

Filibe Bölge Hastanesi-MBAL” Plovdiv”-(00 359 32) 959 221- bul.”Bılgariya” 234

Özel Klinik “Medikus Alfa”- (00 359 32) 634 463-“ Veliko Turnovo” 21

Filibe Bölge Emniyet Müdürlüğü - (00 359 32) 6123

Filibe Trafik Polisi- (00 359 32) 962 586

Filibe Sancak Mahkemesi- (00 359 32) 623 638

Araç Çekici ve Trafik Yardımı : (00 359) 898355959 ( Aleksandır Milev);

(00 359) 888691782 ( Dimitır Milev)

T.C. Burgaz Başkonsolosluğu

(Burgaz, Varna, Yanbolu, Sliven, Silistre, Şumnu, Dobriç, Tırgovişte, Razgrad, Rusçuk

bölgelerinden sorumlu)

Adres: Boulevard Demokrasia, No : 38, Bourgas

Tel : (00 359 56) 879940,

Faks: 821700,

e-posta: consulate.burgas@mfa.gov.tr