Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK)

Uluslararası Örgüt Künyesi

Örgütün Amacı:

  27 Şubat 2008 tarihinde Sofya’da yapılan son İstikrar Paktı (İP) Toplantısı ile İP kapanmış ve Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) aynı gün resmen faaliyete geçmiştir. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) operasyonel kolunu teşkil eden BİK’in temel görevleri, Güneydoğu Avrupa’da bölgesel işbirliğine odaklı anlayışın sürdürülmesi, bu amaçla somut veri sağlanması, bölgesel işbirliğinin belirli alanlarında aktif inisiyatifler alınması ve bölgenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonunun teşvik edilmesidir.

Kuruluş Tarihi:

27 Şubat 2008

Merkezi:

Saraybosna

Genel Sekreteri:

Goran Svilanovic

Üye Ülkeler:

BİK üyeleri, GDAÜ katılımcı ülkeleri (Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya), Kosova, AB, donör ülkeler, uluslararası kuruluşlar ile uluslararası mali kurumlardan oluşmaktadır. Üyelik durumuna dair güncel bilgi BİK'in internet sayfasında mevcuttur.

Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Ülkemiz, BİK’in kurucu üyeleri arasında yer almakta, bütçesine önemli miktarda katkıda bulunmakta ve bölgesel nitelikteki ortak projelerde belirleyici rol üstlenmektedir. Türkiye, BİK Yönetim Kurulu’nun üyesidir.

Örgütün Tarihi

BİK, 27 Şubat 2008’de Sofya’da yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı’nın ardılı olarak kurulmuştur. Sekretaryası Saraybosna’da kain Örgüt’ün ayrıca Brüksel’de bir İrtibat Ofisi bulunmaktadır.

Örgütün işleyişi çerçevesinde, Yıllık Toplantılar ve dört ayda bir düzenlenen Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir. Yıllık Toplantılar, GDAÜ Zirveleri’yle eşzamanlı olarak, Genel Sekreter ile GDAÜ Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın eşbaşkanlığında düzenlenmektedir.

Üst düzey siyasi bir toplantı olarak öngörülen Yıllık Toplantıda, Genel Sekreterin Yıllık Raporu ile Strateji ve Çalışma Belgesi gözden geçirilmekte ve onaylanmaktadır.

Yıllık Toplantılar arasında geçen süre zarfında BİK’in denetimi ve operasyonel anlamda yönlendirilmesi, yılda üç kez toplanan Yönetim Kurulunca sağlanmaktadır.

BİK 2014-2016 Strateji ve Çalışma Programına, BİK'in internet sayfasından ulaşılması mümkündür.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

“Bölgesel sahiplenme” anlayışıyla, herkesi kapsayıcı nitelikte bir örgüt olarak planlanan ve aktif üyesi olduğumuz GDAÜ’nün icra organı olmak üzere hayata geçirilmiş bulunan BİK, bu özellikleri itibarıyla ülkemizin başından beri desteklediği ve başarılı olmasını arzu ettiği bir örgüttür.

Bu itibarla, tarafımızdan, BİK’in yalnız üyesi olmakla yetinilmeyip, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliği de üstlenilmiştir. Türkiye, Örgüt bütçesine en büyük miktarda katkı yapan ülkeler arasında da yer almaktadır.

2009-2010 döneminde üstlendiğimiz GDAÜ Dönem Başkanlığı çerçevesinde, uzman düzeyindeki toplantılar yoluyla BİK’in teorik aşamadan uygulama aşamasına geçmesine tarafımızdan özel çaba harcanmıştır.

Her yıl değişen GDAÜ Dönem Başkanlıkları ve BİK arasında sinerji yaratılması da ülkemizin Dönem Başkanlığı sırasında ve sonrasında hassasiyetle üzerinde durduğu bir konuyu oluşturmaktadır.