#

BN:9 - 18 Mayıs 2007, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu 7. Avrupa Bölgesel Konferansı hk.);

 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü 20-24 Mayıs 2007 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu 7. Avrupa Bölgesel Konferansı’na ev sahipliği yapacaktır.

Konferans’ın amacı, aynı coğrafyada bulunan ülkelerin ulusal Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin ortak sorunlarını tartışmak ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktır.

Sözkonusu Konferans, Türk Kızılayı’nın Yönetim Kurulu üyesi olduğu Uluslararası Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun olağan toplantılarından biridir. 60 ülkenin ulusal derneği ve uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan 400 delegenin katılması beklenen 7. Avrupa Konferansı’nda, “Sağlık ve Bakım” ile “Göç” başlıkları altında iki önemli konu ele alınacaktır.

Bu bağlamda, 7. Avrupa Konferansı neticesinde “İstanbul Bildirisi”nin kabulü öngörülmektedir. Konferans sonuç belgesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulacaktır. Belge’nin Birleşmiş Milletler ile paylaşılmasının, ülkemizin insani çalışmalarının uluslararası düzeyde daha görünür kılınmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.