#

BN:8 - 25 Ekim 2006, Paris Başkonsolosumuz hakkında açılan dava hk.

 

Bilindiği gibi, Fransa’da faaliyette bulunan Ermeni Davasını Savunma Komitesi (CDCA) adlı kuruluş, „10 soru, 10 cevap“ isimli broşürü Paris Başkonsolosluğumuz internet sitesinde yayınlamakla sözde Ermeni soykırımını inkar ettiği ve Ermeni toplumunun temel insan haklarını rencide ettiği gerekçesiyle,  Paris Başkonsolosumuz ve Başkonsolosluğumuz internet sitesine servis sağlayan Wanadoo/France şirketi aleyhine 9 Temmuz 2004 tarihinde Paris Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Sözkonusu dava Mahkeme tarafından kabul edilmiş, duruşma 11 Ekim 2004 tarihinde yapılmış, Mahkeme Başkanı 15 Kasım 2004 tarihinde davaya ilişkin kararını açıklamıştı.

 Paris Asliye Hukuk Mahkemesi 15 Kasım 2004 tarihli kararında, Başkonsolosumuzun internet sitesinde, temsil ettiği devletin resmi politikasını yansıtan görüşlere yer vermesindeki sorumluluğunu, 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleşmesinin 5/m maddesi kapsamında değerlendirmiş ve gönderen devletin resmi politikasını yayınlamayı bu maddede sayılan "gönderen devletçe verilen ve kabul eden devletçe yasaklanmayan ya da anlaşmalarla düzenlenen öteki görevler" kapsamında kabul etmiştir. Bu yaklaşımla Mahkeme, gönderen devletin egemen Devlet sıfatıyla Fransız toprakları üzerinde serbestçe resmi görüşlerini yayma hakkını kabul etmiş, Başkonsolosumuzun sorumsuzluğuna hükmetmiştir. 

Paris Asliye Hukuk Mahkemesi sözkonusu kararında, Başkonsolosluğumuz internet sitesinde yayınlanan Ermeni meselesine ilişkin yaklaşımımızı hukuka aykırı bulmamış ve bunun yayımını konsolosluk görevi çerçevesinde değerlendirmiştir. Mahkeme 29 Ocak 2001 tarihli yasanın  ("Fransa Ermeni soykırımını açıkça tanır") resmi bir tutumdan öte bir şey olmadığını ve sözkonusu kanunun bireylere ve yabancı bir devlete hiçbir yükümlülük getirmediğini belirtmiştir.

Bu durumda, Mahkeme kararında, Başkonsolosumuzun sadece yargı bağışıklığı ve icra bağışıklığı değil, Türkiye'nin resmi görüşlerini ifade etme hakkı da kabul edilmiş olmaktadır.

Diğer yandan, Paris 11. Temyiz Mahkemesi, Paris Asliye Hukuk Mahkemesi’nin sözkonusu kararına karşı CDCA tarafından yapılan temyiz başvurusu  hakkında bugün (25 Ekim) yapması beklenen kararını açıklamayı 8 Kasım 2006 tarihine ertelemiştir.