#

BN:5 - 5 Nisan 2007, Ülkemizin Son Dönemde Gerçekleştirdiği İnsani Yardım Faaliyetleri hk.

 

1. Uluslararası işbirliği ve dayanışmaya önem atfeden ülkemizin son dönemde kaydadeğer bir ivme kazanan insani yardım faaliyetleri bağlamında, bu kez Nisan 2007 başı itibariyle beş ayrı ülkeye yardımda bulunulmuştur.

Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’nin (BMMYK) çağrısı bağlamında, komşu Irak'ın içinde bulunduğu zor dönemde yaşanmakta olan insani krizlerin aşılabilmesi yolundaki gayretlerimiz perspektifinde, ülkemizce son dönemde BM'ye bağlı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakdi insani yardımlar kapsamında, Iraklı mülteciler için kullanılmak üzere, Hükümetimizce BMMYK'ya 500 bin ABD Doları tutarında nakdi yardımda bulunulmuştur.

Afrika'nın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Liberya'daki yoksulluğu azaltmak, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla, 13-14 Şubat 2007 tarihleri arasında Vaşington’da düzenlenen "Liberia Partners Forum" başlıklı konferansı takiben, Hükümetimizce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla anılan ülkeye 100 bin ABD Doları tutarında insani yardımda bulunulmuştur.

Şubat 2007'de Afrika'nın güneyinde meydana gelen fırtına ve seller sonrasında Mozambik ve Madagaskar'ın yaptıkları uluslararası yardım çağrısına koşut olarak, Hükümetimizce, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü aracılığıyla Mozambik Kızılhaçı'na 40 bin ABD Doları, Madagaskar Kızılhaçı'na ise 20 bin ABD Doları gönderilmiştir.

Afganistan’ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen toprak kayması ve sel felaketleri sonrasında, ülkemizin tarihi ve kültürel yakın bağları bulunan Afganistan’a, toplam 10 görevliden oluşan Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü ekipleri ile beraberlerindeki 800 battaniye, 80 çadır ve 80 mutfak setinden oluşan acil insani yardım malzemesi, Genelkurmay Başkanlığımızca tahsis edilen bir askeri uçakla 4 Nisan 2007 akşamı gönderilmiştir.

2. Diğer taraftan, Türkiye, Solomon Adaları’nda 2 ve 3 Nisan 2007 tarihlerinde meydana gelen deprem ve tsunami felaketi sonrasında, bu ülkenin yaptığı acil insani yardım çağrısına da duyarsız kalmamıştır. Bu çerçevede Solomon Adaları’na 100 bin ABD Doları tutarında acil nakdi yardımda bulunulacaktır.

3. BM Dünya Gıda Programı’nın (WFP) yardım çağrısına koşut olarak, Kuzey Kore’ye WFP aracılığıyla 100 bin ABD Doları acil insani yardımda bulunulması da planlanmaktadır.

4. Türkiye, çeşitli nedenlerle insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelerin yaralarının sarılmasına ve halklarının acılarının azaltılmasına yönelik insani yardım çabalarını devam ettirecektir.