#

BN:2;-;21 Ocak 2004, Calgary Üniversitesi Bünyesinde Başlatılacak "Modern Türk Tarihi Öğretimi" Projesi Hk.

Kanada’nın Alberta Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Calgary kentindeki Calgary Türk-Kanada Kültür Derneği tarafından, Calgary Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Bilimler Fakültesi ile yapılan anlaşma uyarınca Calgary Üniversitesi Tarih Bölümünde "Modern Türk Tarihi Öğretimi" adı altında modern Türk tarihine ilişkin derslerin verilmesini öngören bir proje uygulamaya sokulacak olup, bu bağlamda anılan dersleri vermek üzere bir öğretim görevlisi istihdam edilecektir.

Calgary Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Modern Türk Tarihi alanında öğretim verecek bir profesörün istihdamı marifetiyle bu konuda Kanada’da ilk defa münhasıran ülkemize ait akademik bir faaliyet tesis edilecek, böylece Türkiye’nin Kanada’da tanıtımı alanında akademik veçhesi de bulunan önemli bir adım atılmış olacaktır.

Bu proje sayesinde, Kanada’da Türkiye hakkında akademik bir alan oluşturulmasını sağlamak, Türkiye’yle ilgili tarihsel gerçeklerin daha iyi bilinmesini ve bugünüyle ilgili değerlendirmenin doğru temellerde yapılmasını sağlamak ve Kanada’da Türkiye’ye ve Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren konulara bilimsel nesnellik ölçütleri içinde yaklaşılmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Kanada’daki Türk toplumunun bu olumlu projesinin desteklenerek teşvik edilmesi ve Kanada’daki akademik camiada Türk tarihine ve Türkiye’ye ilgi uyandırması da beklenmektedir.

Diğer yandan, Kanada’da bir ilki oluşturacak "Modern Türk Tarihi Öğretimi" projesi, Kanada-Türkiye arasındaki ikili kültürel ilişkiler temelinde de önemli bir adım teşkil etmektedir.