#

BN:24 -;16 Ağustos 2004, Filistin'e İnsani Yardımımız Hk.

Türk Hükümeti tarafından, Türkiye ile Filistin arasındaki tarihten gelen bağlar muvacehesinde, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak üzere, uygulanmakta olan eylem planı çerçevesinde, Türk Hükümeti ve halkının Filistin Hükümeti ve Halkına 1 Milyon ABD Doları tutarında toplam 1357,27 ton acil gıda ve muhtelif ilaç ve sağlık sarf malzemesi ile üç adet ambulans yardımında bulunulması kararlaştırılmıştı.

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü eşgüdümünde hazırlattırılan sözkonusu yardım malzemeleri, konvoylar halinde, karayolundan, Suriye ve Ürdün güzergahı takip edilerek Filistin’e gönderilmiş olup, Türk Kızılayı tarafından 5 kamyondan oluşan gıda yardımının Filistin halkına dağıtımına 12 Ağustos günü başlanmış ve 13 Ağustos günü de devam edilmiştir.

Bu bağlamda, yardımın Filistin Kızılayı Başkanına ve Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı Tedarik Bölümü’ne Türk Kızılayı ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca resmi devir-teslim işlemi 12 Ağustos günü Ramallah’ta yapılmıştır.

Üzerinde “Türk Halkının Kardeş Filistin Halkına Yardımı” pankartlarını taşıyan kamyonlarımız ve Türk Kızılayı’na ait araçlar Ramallah’ta halkın sempatisini toplamıştır.

12 Ağustos günü öğleden sonra Ramallah’ın 4 ayrı köyüne (Deir Qdiss, Budros, Al-Midya ve Naalin) gidilerek yardım malzemesi Kızılay yetkililerimiz, Filistin Kızılayı temsilcileri ve Kudüs Başkonsolosluğumuz görevlileri tarafından halka doğrudan dağıtılmıştır.

Aynı şekilde 13 Ağustos günü de Nablus ve Salfit vilayetlerinin muhtelif köylerine gidilerek dağıtım gerçekleştirilmiştir. 13 Ağustos günkü dağıtıma Tedarik İşlerinden Sorumlu Filistin Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdul Hamid Al-Qudsi de bizzat iştirak etmiştir.

Yardımların halka doğrudan dağıtımı, bazı haber ajanslarının temsilcileri tarafından görüntülü olarak kaydedilmiş ve buna yönelik görüntülü haberler muhtelif televizyon kanallarında yayınlanmıştır. Dağıtım faaliyetimiz ayrıca, Filistin Devlet Televizyonu ve diğer bazı televizyon kanalları tarafından da takip edilmiş ve 12 Ağustos gecesi ve 13 Ağustos günü televizyon haber programlarında görüntülü olarak yayınlanmıştır.

Öte yandan, Türk Kızılayı’nın yardımına ilişkin haberler 12 ve 13 Ağustos günlerinde Filistin yazılı basınında da yer almıştır.

Yardımların dağıtımı sırasında, Türk Kızılay mensupları Filistin Kızılay personeline insani yardım operasyonları konusunda yerinde eğitim vermiştir. Filistin Kızılayı Başkanı Younis Al-Khatib Türk Kızılayı’nın tecrübesinden bu şekilde yararlanmış olmalarından dolayı da ayrıca teşekkürlerini bildirmiş ve afet yönetimi konusunda tecrübesi olan Türk Kızılayı ile daha çok sağlık hizmetleri ve faaliyetleri konusunda uzmanlaşan Filistin Kızılayı arasındaki işbirliğini artırmayı istediklerini ifade etmiştir.

Diğer taraftan, Kızılay ekibinin başkanı Zafer Karakaş ve diğer 7 mensubu Filistinlilerin sevgisine mazhar olmuş ve ayrıca Filistin Kızılayı Başkanınca da aynı şekilde takdir edilmiştir.

Yardımın tarafımızdan doğrudan dağıtımına 14 Ağustos günü de devam edilmiştir. Kızılay ekibi aynı gün Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat tarafından Ramallah’taki ofisinde kabul edilmiştir. Başkan Arafat, böylesine zor bir dönemde gerçekleştirilen insani yardımdan ötürü Türk Kızılayı’na ve Türkiye Hükümeti’ne teşekkürlerini iletmiştir.

Türk ve Filistin Kızılay ekipleri, Başkan Arafat’la yapılan görüşmenin ardından aynı gün Qalkilya bölgesindeki dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Kızılay ekibi bugün (16 Ağustos) ise Jenin bölgesindeki dağıtım faaliyetlerine iştirak etmektedir.