#

BN:21;-25 Mayıs 2004,; Karayipler ve Latin Amerika Festivali Hk.

Karayipler ve Latin Amerika Ticaret Derneği tarafından 28-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında İstanbul'da  "Karayipler ve Latin Amerika Festivali"nin birincisi düzenlenecektir.

Festivalin her yıl Mayıs ayının son haftasında tekrarlanarak, bölge ülkelerinin Türkiye'de tanıtılması amaçlanmaktadır. Etkinlik çerçevesinde, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkılarıyla Türk iş çevrelerine yönelik olarak "Bölgeyle Ticaret Yapmak İsteyen İşadamlarına Nasıl Destek Verilir" ve "Bölge Ülkeleriyle Ticaret Nasıl Arttırılır" temalı paneller düzenlenecektir.

Ayrıca, 28 Nisan'da Swiss Otel'de bölge yemekleri, müzikleri ve dans gösterilerinin sunulacağı bir resepsiyon düzenlenmesi öngörülmektedir. Anılan etkinlik 29 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul'un Nişantaşı semtinde halka açık şekilde tekrar edilecektir.

Malumları olduğu üzere, Latin Amerika bölgesi 530 milyona yakın nüfusuyla önemli bir pazar olması ve siyasi işbirliği potansiyeli yüksek olmasına karşın, Türkiye’nin bölge ülkeleri ile coğrafi uzaklık ve temas azlığı gibi nedenlerle ilişkileri 1990’lara kadar durağan olagelmiştir. Bununla birlikte, IX. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in 1995 Nisan ayında Arjantin, Brezilya ve Şili’yi kapsayan resmi ziyareti, Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinde bir dönüm noktasını teşkil etmiştir.

Bu tarihten itibaren ülkemiz, çok yönlü dış politikası çerçevesinde Latin Amerika ve Karayip bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bölge ülkelerine yönelik daha aktif bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu çerçevede siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 1998'de "Latin Amerika Açılım Planı" ile bölge ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin hukuki alt yapısı tamamlanabilmesini teminen çalışmalar başlatılmıştır.

Bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel işbirliği örgütleriyle de ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla,  ülkemiz 16 Eylül 1998 tarihinde “Amerika Devletleri Örgütü” (ADÖ) nezdinde, 7 Aralık 2000 tarihinde ise “Karayip Devletleri Birliği” (KDB) nezdinde “daimi gözlemci ülke” statüsü kazanılmıştır.