#

BN:2 - 1 Şubat 2007, Türkiye-ABD III.Dönem Ekonomik Ortaklık Komisyonu Toplantıları hk.

 

Türkiye ile ABD arasında dönemsel olarak yapılan Ekonomik Ortaklık Komisyonu (EOK) toplantılarının üçüncüsü 8-9 Şubat 2007 tarihlerinde yapılacaktır. Toplantılarda Türkiye ile ABD arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde karşılıklı olarak daha da geliştirilmesi imkânlarının ve olabilecek yeni yönelimlerin ele alınması ve yeni işbirliği alanlarının yaratılması hususları üzerinde durulması öngörülmektedir. Söz konusu toplantı, Türkiye ile ABD arasında benimsenen “Türk-Amerikan Stratejik Ortaklığını İlerletmek için Ortak Vizyon ve Yapılandırılmış Diyalog Belgesi”nde ekonomik alandaki yapılandırılmış diyalog unsurlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Toplantıların ilk kısmının 8 Şubat 2007 günü özel sektör kuruluş ve temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da, ikinci kısmının ise ilgili kurumlarımızın temsilcilerinin iştirakleriyle 9 Şubat 2007 tarihinde Ankara’da yapılması öngörülmektedir.