#

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Hakkında Bilgi Notu, 27 Şubat 2012

Kazakistan’ın koordinatörlüğünde 1993 yılında başlatılan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia/CICA) süreci, Asya’da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/AGİT benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir işbirliği yapılanmasının temellerini atmayı hedeflemektedir.

Kazakistan’ın 8 yıllık Dönem Başkanlığı sırasında AİGK/CICA’nın Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyindeki ilk iki Zirve Toplantısı 2002 ve 2006 yıllarında Almatı’da gerçekleştirilmiştir.

AİGK/CICA III. Zirvesi 7-9 Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Bu Zirve ile birlikte ülkemiz 2 yıllık bir süre için AİGK/CICA Dönem Başkanlığını üstlenmiştir.
Türkiye’nin Dönem Başkanlığı’nda AİGK/CICA’ya siyasi ve askeri gündem kazandırılması, AİGK/CICA coğrafyasında AGİT benzeri bir Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) kültürü oluşturulması ve bu amaçla etkin bir diyalog mekanizmasının tesis edilmesi hedeflenmektedir. BM, AGİT, AB ve NATO gibi örgütlerde edindiğimiz çok-taraflı diplomasi deneyimimizden AİGK/CICA coğrafyasında istifade edilmesi öngörülmektedir.

Dönem Başkanlığımızda bugüne kadar 5 Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) Toplantısı (Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve ÇHC(Tongxiang)), 1 AİGK/CICA-Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çalıştayı (Antalya), 3 AİGK/CICA Ekonomik Alt Grup Toplantısı (Bangkok, Antalya, İzmir) 1 KOBİ Uzmanlar Toplantısı (İstanbul) ve BM 66. Genel Kurulu marjında New York’ta AİGK/CICA Dışişleri Bakanları gayr-ı resmi toplantısı düzenlenmiştir.

Dönem Başkanlığımız çerçevesinde 2012 yılında AİGK/CICA’nın yoğun bir gündemi bulunmaktadır. AİGK/CICA üyesi ülkeler konsolosluk memurları için 24 Ocak 2012 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen AİGK/CICA-IOM Brifingi yılın ilk toplantısını teşkil etmiştir. Bunu takiben, İstanbul’da 27 Şubat 2012 tarihinde AİGK/CICA Ekonomik Alt-Grup 4. Toplantısı, 28-29 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul’da birer ÖÇG ve KMK Toplantısı, 2-4 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul’da KOSGEB ile işbirliği halinde AİGK/CICA İş Forumu ve 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir’de AİGK/CICA Turizm Bakanları toplantısı düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu toplantıları 16-17 Nisan 2012 tarihlerinde Konya’da Çölleşmeyle Mücadele Uzmanlar Toplantısı takip edecektir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Konya’da AİGK/CICA Çölleşmeyle Mücadele Koordinasyon Merkezi kurulması için de çalışma yürütülmektedir.