#

BN:17 -;29 Nisan 2004, "UNESCO Felsefe Stratejisi" Oluşturulması Yönündeki Karar Tasarısı Hk.

Türkiye tarafından UNESCO’ya sunulan, barış ve uluslararası işbirliği ile kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesini, insan hakları ve demokrasinin pekiştirilmesini ve  ırkçılık ile yabancı düşmanlığının önlenmesi ve hoşgörünün artırılmasını hedef alacak bir “UNESCO Felsefe Stratejisi”  oluşturulması yönündeki karar tasarısı, 14-29 Nisan 2004 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen UNESCO Yürütme Kurulu’nun 169. dönem toplantılarında ele alınmış ve  oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Sözkonusu karar ile UNESCO’nun kuruluş yıllarındaki amaç ve hedeflerine yeniden dönerek küresel boyutta barış ve insanlığın refahı için çalışmalar yapmasının önü açılmıştır.