#

BN:17 - 18 Eylül 2007, Reform İzleme Grubu 11. Toplantısı hk. ;

Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 11. toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay ve Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan’ın katılımlarıyla bugün (18 Eylül 2007) saat 14.00’te Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacaktır.

Reform İzleme Grubu’nun görev alanını, Hükümetimizin öncelikli gündem maddelerinden olan siyasi reform çalışmaları oluşturmaktadır. İlk toplantısını 18 Eylül 2003 tarihinde gerçekleştiren RİG, bu çerçevede, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı mevzuat reformlarının etkin olarak uygulanmasını üst düzeyde takip etmekte ve yönlendirmektedir.

Bu bağlamda, bugünkü toplantıda, esas itibarıyla vatandaşlarımızın daha da iyi yaşam standartlarına kavuşturulmaları amacıyla gerçekleştirilen reformlar kapsamında kısa ve orta vadede yapacaklarımız ele alınacaktır. Toplantı gündeminde, 2006 yılı İlerleme Raporu’nda kayıtlı konular, eksiklik olarak öne sürülmüş hususların tarafımızdan karşılanma durumu, 9. Reform Paketi de dahil olmak üzere önümüzdeki kısa dönemde yerine getirilecek ek çalışmalar, devam etmekte olan AB katılım müzakereleriyle ilintili siyasi kriterler açısından genel durum ve diğer benzeri konular yeralmaktadır.

Reform İzleme Grubu, kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de reform çalışmalarını yakından takip edecek ve alacağı kararlarla gerekli yönlendirmeleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız nezdinde etkin şekilde yapmayı sürdürecektir.