#

BN:13 -;30 Mart 2004, Türkiye ve Romanya Arasındaki Vize Rejimi;

1 Nisan 2004 tarihinden itibaren Türk ve Romen vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine gerçekleştirecekleri seyahatlerinde vizeye tabi olacaklardır. Resmi pasaport (diplomatik, hizmet, hususi) hamilleri ise, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacaklardır.

Öte yandan, geçerli Schengen vizesi hamili Türk vatandaşlarına ve gidecekleri ülkenin vizesine sahip olan Romen vatandaşlarına, transit geçişlerinde, kalış süresi beş gün ile sınırlı olmak kaydıyla, vize muafiyeti tanınmıştır.

Bunun yanısıra, AB üyesi ülkeler ile İsviçre, Kanada, ABD veya Japonya'da oturma veya çalışma izni bulunan Türk ve Romen vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine yapacakları 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf olacaklardır.

İki ülkenin kamyon ve otobüs şoförlerine, beş gün ikamet süreli bir yıl geçerli müteaddit giriş vizeleri, diplomatik yollardan teati edilecek taşıma şirketlerine ve şoförlere ilişkin listeler esas alınmak suretiyle birkaç gün içinde verilecektir.

Türkiye ve Romanya'nın birbirlerinin ülkelerine düzenli seferler gerçekleştiren gemi, havayolu ve demiryolu mürettebatı, önceden belirlenmiş isim listelerine istinaden vizeden muaf tutulacaklardır.

Türk ve Romen işadamlarına ise, bir yıl geçerli müteaddit giriş vizelerinin, iki ülke arasında belirlenmiş sanayi ve ticaret odaları ile benzeri kurumları tarafından düzenlenecek referans mektuplarıyla müracaat etmeleri halinde, bir gün içinde verilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.