#

BN:12 - ;27 Haziran 2007, İnsani Yardımlar hk.

 

Ülkemizin bölgemizde ve dünyada meydana gelen çeşitli doğal afetler ve diğer insani sorunlar karşısındaki duyarlılığı, çekilen acıların paylaşılması ve bu acıların mümkün olduğunca azaltılması yönündeki çabaları geçmiş yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da artarak ve çeşitlenerek devam etmektedir.

İnsani yardımda bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının, kalkınma yardımı sağlayan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ile diğer kurum ve kuruluşların yanı sıra Hükümetimiz de doğrudan insani yardımda bulunma faaliyetlerini özellikle bölgemizde meydana gelen son gelişmeler sonrasında giderek arttırmıştır.

Bu çerçevede 2007 senesinin ilk yarısında yapılan yardımlar aşağıda özetlenmiştir:

Afrika ‘ya yardımlarımız

-Afrika kıtasında açlıkla mücadele amacıyla yürütülen uluslararası insani yardım operasyonlarına destek sağlamak üzere, WFP kanalıyla 8 en yoksul Afrika ülkesine 2 milyon ABD Doları tutarında yardım iletilmiştir.

-Keza Afrika'nın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Liberya'da salgın hastalıklarla mücadele için DSÖ’ne 100 bin ABD Doları, yine yoksul ülkelerden Gine Bissau’nun öncelikli olarak eğitim, sağlık ve altyapı modernizasyonu alanlarında kalkınma yardımına ihtiyacı karşısında, bu ülkede bir lisenin yapım ve donanımının ülkemiz tarafından üstlenilmesi amacıyla 250 bin Euro tutarındaki nakdi kaynak tahsis edilmiştir.

-Afrika'nın güneyinde meydana gelen fırtına ve seller sonrasında Mozambik ve Madagaskar’a 60 bin ABD Doları tutarında bir yardım yapılmıştır.

-Sene içinde Cibuti'nin kuraklık ve açlık tehdidine maruz kalması karşısında WFP kanalıyla bu ülkeye 200 bin ABD Doları nakdi insani yardım iletilmiştir.

Asya’ya Yardımlarımız

-Afganistan’ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen toprak kayması ve sel felaketleri karşısında çadır, battaniye ve mutfak seti yardımı ulaştırılmış, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay sağlık ekiplerimizin bir askeri uçağımızla bölgeye gönderilmesi sağlanmıştır.

-Kırgızistan’da meydana gelen ve küçük çaplı maddi hasara neden olan depremler sonrasında, Kırgız Cumhuriyeti makamlarının talebi doğrultusunda, hasarların bu ülkede yerleşik Türk müteahhitlik firmalarınca giderilmesi amacıyla, 10 bin ABD Doları gönderilmiştir.

-Kuzey Kore'ye açlık sorunu çerçevesindeki acil insani yardım ihtiyacına koşut olarak, WFP aracılığıyla 100 bin ABD Doları kaynak sağlanmıştır.

Okyanusya’ya Yardımlarımız

Solomon Adaları’nda meydana gelen deprem ve tsunami felaketi sonrasında, anılan ülkeye 100 bin ABD Doları tutarında acil insani yardımda bulunulmuştur.

Sağlık sorunlarının ve salgın hastalıkların giderilmesi çabalarına destek olmak üzere Papua Yeni Gine’ye 60 bin ABD Doları katkıda bulunulmuştur.

Komşularımıza yapılan yardımlarımız:

-Suriye'ye sığınmış bulunan zor durumdaki Iraklı mülteciler için kullanılmak üzere, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine 500 bin ABD Doları kaynak tahsis edilmiştir.

-Başta Telafer olmak üzere Musul yakınlarındaki yerleşim yerlerini terkeden ve kamplara yerleşen kişilerin acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, askeri kargo uçağımızla 8.125 kg. ağırlığında gıda yardımı ulaştırılmıştır. Önümüzdeki günlerde de Kızılay aracılığıyla ilk etapta 10 bin adet gıda paketi, Telafer, Musul, Bağdat ve Umm Qasr’a gönderilecektir. Sene içinde Irak’a tekrar bir 10 bin koli gıda paketi ulaştırılması planlanmıştır.

Yemen’in yoksulluktan kurtulma çabalarına destek olabilmek amacıyla bu ülkeye 1 milyon ABD Doları tutarında yardım yapılması için TİKA ‘ya nakdi kaynak aktarılmıştır.

Son Dönem Yardımlarımız:

Görüldüğü üzere ülkemizin insani yardım faaliyetleri giderek artan biçimde ve geniş bir yelpazede yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz Haziran 2007 ayı içinde özellikle Filistin başta olmak üzere komşularımıza ve Afrika’ya yardımda bulunulması kararlaştırılmış olup, gerekli tahsisatlar sağlanmıştır.

Bu bağlamda;

-AIDS ve diğer salgın hastalıklarla mücadele amacıyla DSÖ aracılığıyla Burundi’ye 200 bin dolar iletilmiştir.

-Lübnan’daki Filistinli mültecilerin giderek kötüleşmekte olan yaşam koşullarının düzeltilmesi çabalarına katkı olarak UNRWA aracılığıyla bu ülkeye 250 bin ABD Doları tutarında nakdi yardım ulaştırılmıştır.

-Bangladeş’te meydana gelen toprak kayması ve sel felaketi sonrasında ortaya çıkan gıda yoksunluğunun giderilmesi amacıyla kardeş Bangladeş’e 100 bin ABD Doları tutarında yardım yapılmıştır.

-Suriye’deki Iraklı mülteciler için Kızılay aracılığıyla yardımlarımızın arttırılması için planlamalar yapılmaktadır.

-Filistin’de Gazze Şeridi’nde meydana gelen son olaylar sonrası ortaya çıkan insani krizin giderilmesi çabalarına da katkıda bulunulmaktadır. Bölgede bulunan Kızılay temsilcilerimiz çadır ve battaniye yardımı yapmakta olup, bölgeye gıda yardımları da ulaştırılacaktır.