#

BN:10 - 23 Mayıs 2007, Batum Uluslararası Havalimanı´nın Açılışı hk. ;

 

Modernizasyon projesi Türk ortaklığı TAV-Urban tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye ile Gürcistan tarafından ortaklaşa kullanılması öngörülen Batum Uluslararası Havalimanı’nın açılışı 26 Mayıs 2007 tarihinde Sayın Bakanımız ile Gürcistan Devlet Başkanı tarafından yapılacaktır.

TAV tarafından işletilmesi öngörülen Batum Havalimanı’nın ortak kullanım modeli çerçevesinde, Hopa’da kurulacak bir hava terminalde gerekli işlemlere tabi olduktan sonra Türk ya da 3. ülke yolcularının özel otobüsler vasıtasıyla, herhangi bir sınır geçiş işlemine tabi tutulmaksızın, Batum Uluslararası Havalimanı’na aktarılmaları, anılan havalimanından ülkemize geçmek isteyen yolcuların da, aynı şekilde Hopa terminaline intikallerinin sağlanması öngörmektedir.

Batum Uluslararası Havalimanı’nı kullanarak Türkiye’de bir noktadan bir diğerine gidecek vatandaşlarımızın sadece nüfus cüzdanı ile seyahat etmeleri olanağı da sağlanarak, Gürcistan sınırına yakın bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın anılan havalimanını bir iç hat terminali olarak kullanmalarına imkan verilmiş olacaktır.

Hopa Limanı’nın bünyesinde TAV tarafından inşa edilecek bir binada faaliyete geçecek olan Hopa Hava Terminali’nin keza TAV tarafından işletilmesi öngörülmektedir.

Ortak kullanım projesinin hukuki çerçevesini çizen Anlaşma, Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan’ı resmi ziyareti sırasında, 14 Mart 2006 tarihinde Tiflis’te imzalanmış ve 8 Mayıs 2007 tarihinde her iki ülke bakımından yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu anlaşmanın fiiliyatta hayata geçirilmesini teminen aşağıdaki protokollerin yürürlüğe girmesi gerekmektedir:

1-“Yolcu, Bagaj, Kargo ve Postaya İlişkin Hizmetler ile Kontrol ve Kayıt İşlemleri Hakkında Protokol”: Batum Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreni sırasında imzalanması öngörülmektedir.

2-“Yolcu, Bagaj, Kargo ve Postanın Geri Kabulüne İlişkin Protokol”: Gürcistan’ı ziyareti sırasında Sayın İçişleri Bakanımız ile Gürcü muadili tarafından 16 Şubat 2007 tarihinde imzalanmıştır (onaylanmasını teminen Başbakanlığa sevk edilmiş olup, bu ay içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanması beklenmektedir).

3-“Uçuş Emniyeti, Havacılık Güvenliği ve Yolcu İhtiyaçlarının Sağlanmasına İlişkin Protokol”: Batum Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreni sırasında imzalanması öngörülmektedir.