#

BN:10 - 20 Ağustos 2008, Afrika'ya Yapılan İnsani Yardım Hk.


Hükümetimizce dokuz Afrika ülkesine toplam 3.500.000 ABD Doları tutarında nakdi insani yardımda bulunulması kararlaştırılmış; sözkonusu meblağ ilgili ülkelere dağıtılmak üzere BM Dünya Gıda Programına (WFP) aktarılmıştır.