#

BN:1 - 30 Ocak 2008, “Yeni Sınama ve Tehditler" konulu bir uzmanlar toplantısı

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (Conference on Interaction and Confidence Building in Asia - CICA) çerçevesinde, ülkemizin evsahipliğinde 31 Ocak - 1 Şubat 2008 tarihlerinde “Yeni Sınama ve Tehditler" konulu bir uzmanlar toplantısı düzenlenecektir. Ülkemizin, CICA Güven Arttırıcı Önlemler Katalogunun uygulanması çalışmaları çerçevesinde üstlenmiş olduğu koordinatörlük görevi kapsamında düzenlediği bu toplantıya CICA üyesi 18 ülke[1] ve 6 gözlemci ülke delegelerinin yanı sıra uluslararası örgütler ile ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan konuşmacılar katılacaktır.

Toplantıda, "yeni sınama ve tehditler" konusunun, "sınırların kontrolü ve yönetimi", "polis işleri", "terörizm" ve "kaçakçılık" olmak üzere toplam dört alt başlık halinde ele alınması öngörülmektedir.

Türkiye, uluslararası alanda silahsızlanmaya ve silahların kontrolüne atfettiğimiz önem, çatışmaların önlenmesi ve güven arttırıcı önlemler kavramlarının AGİT dışındaki bölgelerde de yaygınlaşması ve bölgesel işbirliği süreçlerinin özellikle Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri daha da ileriye götüreceği anlayışından hareketle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 1992 yılında yaptığı öneri temelinde hayata geçirilen CICA sürecine başından bu yana güçlü destek vermiştir.

CICA Güven Arttırıcı Önlemler Katalogunun en geniş uygulama alanına sahip olan "yeni sınama ve tehditler" bölümünün koordinatörlüğünü üstlenmemiz ve bu çerçevede CICA bünyesinde bu derece kapsamlı ilk uzmanlar toplantısına evsahipliği yapmamız, sürece verdiğimiz desteğin ilave bir göstergesidir. Anılan toplantının, CICA coğrafyasında güvenlik ve istikrar açısından büyük önem taşıyan konularda, üye ülkeler arasında ileriye yönelik işbirliği sahalarının oluşumuna ve CICA’nın uzun vadeli hedeflerine ulaşılabilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

---------------------------------------------------

[1] CICA’ya halihazırda ülkemizin yanı sıra, Afganistan, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır, Hindistan, İran, Tayland, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Filistin Yönetimi, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ve Özbekistan üye olarak; Endonezya, Japonya, Ukrayna, ABD, Vietnam, Malezya gözlemci olarak katılmaktadır. Konferans çerçevesinde yapılan toplantılara Birleşmiş Milletler, AGİT ve Arap Ligi yetkilileri de iştirak edebilmektedir.