#

BN: 16 -;27 Ağustos 2007, Peru´daki Deprem ve Bulgaristan´daki Sel Felaketi hk.

 

Peru’da 16 Ağustos 2007 tarihinde meydana gelen büyük ölçekli deprem felaketi, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuş, büyük ölçüde maddi zarara yol açmıştır. Deprem felaketlerinin yarattığı yıkım ve acıları yakından bilen Türkiye deprem mağduru Perululara yardımda bulunma kararı almıştır. Bu amaçla Hükümetimizce Peru Hükümetine gönderilen 100 bin ABD Doları nakdi yardım Santiyago Büyükelçiliğimiz aracılığıyla Peru makamlarına iletilmiştir.

Komşumuz Bulgaristan’da çoğunluğunu soydaşlarımızın oluşturduğu Razgrad iline bağlı Tsar Kaloyan (Torlak) ilçesinde, 6-7 Ağustos 2007 tarihlerinde sel felaketi yaşanmıştır. 4000 civarında insanın yaşadığı ilçede meydana gelen ağır hasar karşısında Bulgar makamlarınca yapılan yardım çağrılarına karşılık olarak Hükümetimiz, anılan ilçede kullanılmak üzere, Bulgaristan Doğal Afetler ve Olağanüstü Hal Bakanlığı emrine 100 bin ABD Doları nakdi yardım göndermiştir.

Türkiye tarihi ve kültürel mirası olan yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içinde dünyanın neresinde olursa olsun afete maruz kalan ülkelere önümüzdeki dönemde de nakdi veya ayni yardım ulaştırmaya devam edecektir.