#

BN-12 - 3 Aralık 2008, 2-3 Aralık 2008 Tarihleri Arasında Brüksel’de Gerçekleştirilen Nato Dışişleri Bakanları Toplantısı Hk. Bilgi Notu


- Bu defaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı, Bükreş Zirvesinde alınan kararların izlenmesine imkan tanımış, ayrıca önümüzdeki sene Nisan ayında yapılması öngörülen, Strazburg-Kehl Zirvesine giden süreçte önemli bir aşama teşkil etmiştir.

- Strazburg-Kehl Zirvesi, NATO’nun kuruluşunun 60. yıldönümüyle örtüşmektedir.

- NATO Dışişleri Bakanlarının kendi aralarında yaptıkları toplantıların yanısıra, Akdeniz Diyaloğu ülkeleriyle de bir çalışma yemeğinde biraraya gelinmiştir. Ayrıca, Gürcistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.

- 2 Aralık akşamı, evsahibi Belçika’nın inisiyatifiyle, Transatlantik Yemek düzenlenmiştir. Sayın Bakanımızın katıldığı bu çalışma yemeğinde, uluslararası güvenlik ortamındaki gelişmeler ele alınmış ve özellikle Kosova ile Bosna-Hersek ve genelde Balkanlar’daki durum görüşülmüştür.

- Müttefikler arasındaki toplantılarda, NATO-Rusya ilişkileri, NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’la ilişkileri ve bu çerçevede, anılan ülkelerin Üyelik Eylem Planına katılma talepleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, başta Afganistan ve Kosova olmak üzere, NATO’nun sürdürdüğü istikrar harekatları üzerinde durulmuştur. NATO’nun korsanlıkla mücadele alanında neler yapabileceğini de kısaca ele alınmıştır. Sayın Bakanımız tüm bu önemli başlıklar altında söz alarak, ülkemizin görüşlerini dile getirmiştir.

- NATO’nun Rusya’yla ilişkilerinin geleceği, bu defaki toplantının ağırlıklı konusunu teşkil etmiştir. Bu konuda Rusya’yla diyaloğun ve işbirliğinin önemini teyid eden, diğer yandan Gürcistan bağlamındaki gelişmelerin yarattığı endişeyi ortaya koyan dengeli ve yapıcı bir sonuca ulaşılmıştır. Nitekim, çatışmaların sona ermiş olması ve Cenevre’deki görüşmelerde gözlemlenen olumlu gelişmeler ışığında, Rusya’yla halen devam ettirilen pratik işbirliğinin yanısıra, siyasi diyaloğun tedricen geliştirilmesine yönelik bir anlayış benimsenmiştir. Bunun, Rusya’yla ilişkilerin olumlu bir zeminde geliştirilmesine imkan tanıması ümit edilmektedir.

- Devlet ve Hükümet Başkanlarının Bükreş’teki kararı doğrultusunda, Gürcistan ve Ukrayna’nın Üyelik Eylem Planına katılım başvuruları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, Gürcistan ve Ukrayna’nın reform süreçlerinin desteklenmesi gerektiği hususunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca, NATO-Gürcistan ve NATO-Ukrayna Komisyonlarının etkinleştirilmesi benimsenmiştir.

- NATO’nun Afganistan ve Kosova’daki mevcudiyeti, bu ülkelerde kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacını taşımaktadır. Müttefikler, her iki ülkedeki gelişmeleri, bulundukları coğrafyalardaki daha geniş yansımalarını da dikkate alarak kapsamlı şekilde değerlendirmiştir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız Türkiye’nin gerek ikili düzeyde, gerek NATO aracılığıyla Afganistan’daki önemli çabalarına, Afganistan-Pakistan diyaloğunun geliştirilmesine yönelik inisiyatiflerine değinmiş, 25-27 Ekim 2008 tarihlerinde Afganistan’a yaptığı ziyarete ilişkin gözlemlerini muhataplarıyla paylaşmıştır.

- Resmi nitelikteki Dışişleri Bakanları toplantısında mutaden yapıldığı üzere, kamuoyuna yönelik bir bildiri metni kabul edilmiştir. Bildiride, yukarıda değinilen hususlar yer almıştır. Ayrıca, ülkemiz açısından özellikle önem arzeden, NATO’nun terörizmle mücadele konusundaki kararlılığını teyid eden güçlü bir yazım ülkemizin inisiyatifiyle ve tüm müttefiklerin desteğiyle bildiriye yansımıştır.