#

BM Ekonomik Sosyal Ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporuna Sivil Toplum Kuruluşlarından Katkı İçin Çağrı, 9 Ocak 2017

Birleşmiş Milletler’in (BM) temel insan hakları sözleşmelerinden olan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” ile tanınan haklar bağlamında Taraf Devletler, aldıkları tedbirler ve kaydedilen gelişmelerle ilgili olarak dönemsel rapor hazırlamaktadırlar.

Bu çerçevede ülkemiz tarafından, sözkonusu Sözleşme’nin 2016 yılına kadarki uygulanmasına yönelik dönemsel ülke raporunun Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne sunulması hazırlıkları yürütülmektedir.

Rapora katkı sağlamak üzere sivil toplumla danışmalar kapsamında, sivil toplum temsilcilerinin görüş ve tavsiyelerinin internet ortamında Bakanlığımıza ulaştırılması imkanı bulunmaktadır.

Bu doğrultuda arzu eden sivil toplum temsilcilerinin hazırlayacakları yazılı görüş ve tavsiyelerini 9 Şubat 2017 tarihine kadar turkiye.icescr@mfa.gov.tr e-posta adresine ulaştırmaları mümkündür.

Saygıyla duyurulur.