#

Bakanlığı Takip Edin:

Birleşmiş Milletler’in Ülkemizde Açacağı Genç Profesyoneller Programı Sınavı (YPP) Hakkında Duyuru, 20 Mayıs 2016

Birleşmiş Milletler, personel istihdam politikası çerçevesinde, nitelikli Türk gençlerine yönelik olarak mutaden ülkemizde de bir sınav (Genç Profesyoneller Programı Sınavı-Young Professionals Programme Competitive Examinations) açmaktadır.

Bu yıl, Ekonomik İşler (Sürdürülebilir Kalkınma dahil) ile Enformasyon Sistemleri ve Telekomünikasyon Teknolojisi olmak üzere bu aşamada iki meslek grubuna yönelik olarak açılan sınavın 14 Aralık 2016 tarihinde dünyada BM ofislerinin bulunduğu diğer şehirlerin yanı sıra Ankara'da da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Standart sınav uygulaması çerçevesinde, adaylar sınavlara diledikleri sınav merkezinde seyahat masrafları kendilerine ait olmak üzere girebilecektir.

Adayların bu sınava başvurabilmeleri için, meslek kategorilerine uygun lisans diplomasına sahip, 31 Aralık 2016 itibariyle 32 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu) ve İngilizce ve/veya Fransızca dillerini çok iyi derecede bilmeleri gerekmektedir.

Sınava, her bir meslek grubunda, her ülkeden en fazla 40 aday alınacaktır. Herhangi bir meslek kategorisinde 40 kişiden fazla başvuru olması halinde en iyi 40 aday, yüksek lisans ve doktora eğitimi, iş tecrübesi, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra, diğer BM resmi dillerinden (Arapça, Çince, Rusça ve İspanyolca) birini bilmesi gibi nitelikler dikkate alınarak seçilecektir.

Yazılı sınav, genel ve uzmanlık soruları olmak üzere iki bölümden oluşacak ve 4,5 saat sürecektir. BM Yazmanlığı, yazılı sınavda başarılı olan adayları internet aracılığıyla yapılacak sözlü sınava (mülakat) davet edecektir.

Sınavda başarılı olan adaylar, P-1 ve P-2 seviyelerinde işe alınacak olup, BM merkezlerinin olduğu yerlerde veya Barışı Koruma Operasyonları bünyesinde görevlendirilecektir.

Başvuruların https://careers.un.org adresi aracılığıyla 19 Mayıs - 19 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Konu hakkında ilave bilgiye yukarıda kayıtlı internet sayfasından ulaşılması mümkündür.

Sınav BM'nin uhdesinde yapılmakta olup, Bakanlığımızın sınavın hazırlanması ve sonuçlandırılmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır.

Saygıyla duyurulur.