Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Uluslararası Örgüt Künyesi
Örgütün Amacı:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması için çalışmaktadır. Ayrıca ülkelere sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için politikalar, liderlik becerileri, ortaklık yetenekleri geliştirme ve kurumsal kapasite inşa etme konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kuruluş Tarihi:

1966

Merkezi:

New York, ABD

Genel Direktör:

Helen Clark (Yeni Zelanda)

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hükümetler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası şirket ve örgütlerle işbirliği halinde, kalkınma alanında ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmakta, ülkelerin kendi bünyelerine uygun kalkınma modelleri oluşturmalarına katkıda bulunmaktadır. UNDP hâlihazırda 166 ülkede faaliyet göstermektedir.

Türkiye UNDP ilişkileri 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu tarihten itibaren Türkiye’de, UNDP’nin teknik yardımı çerçevesinde sosyal ve ekonomik alanda birçok proje hayata geçirilmiştir. UNDP’nin Ankara Ofisi, 1965 tarihinde kurulmuştur.

UNDP’nin ülkemizde uyguladığı projeler üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ile çevre ve sürdürülebilir kalkınmadır. Son on yılda UNDP tarafından Türkiye’de hacmi 150 milyon ABD Dolarını aşan 100'den fazla proje uygulanmıştır/uygulanmaktadır. 2011-2015 Mart döneminde yürütülen teknik işbirliği proje sayısı 31’dir. Projelerin fon kaynakları ağırlıklı olarak, kamu bütçesi, özel sektör, kalkınma işbirliği kuruluşları, diğer hükümetler ile UNDP fonlarından oluşmaktadır. UNDP’nin ülkemizde uyguladığı projeler arasında, Doğu sınırlarımızın mayından arındırılmasına ve sınır gözetiminin güçlendirilmesine dair bir proje ile Suriyeli sığınmacı akınından etkilenen ev sahibi toplulukların güçlendirilmesine yönelik olarak Gaziantep’te katı atık yönetimi, Kilis’te ise mesleki eğitim alanlarında gibi projeler de yer almaktadır.

Ülkemizin uluslararası kalkınma işbirliğinde yükselen profili ve önemli bir donör ülke konumuna gelmesinin de etkisiyle 2011 yılında Türkiye- UNDP Ortaklık Çerçeve Anlaşması imzalanmış ve ilişkilerimiz stratejik nitelik kazanmıştır.

İstanbul'u BM kuruluşları için bir bölgesel merkez haline dönüştürme politikamız çerçevesinde, UNDP’nin Bratislava'da bulunan Avrupa ve BDT Bölgesel Hizmet Merkezi'nin İstanbul'a taşınması amacıyla Eylül 2013’de imzalanan anlaşma 1 Mart 2014’te yürürlüğe girmiştir.

“UNDP İstanbul Regional Hub” olarak anılan Bölgesel Merkezin sorumluluk alanında, dış politikamız için önem taşıyan Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve bazı Balkan ülkeleri bulunmaktadır.

Öte yandan, UNDP ile ülkemiz arasında imzalanan bir anlaşmayla kurulan İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (IICPSD) 2012 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Global nitelik taşıyan Merkezin, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması konusunda da özel sektör-UNDP işbirliğine önemli katkılarda bulunması öngörülmektedir. Kamu ve özel sektör temsilcileri için eğitim ve kapasite geliştirme, çalıştaylar organize etme, özel sektörün gelişimi rolüyle ilgili bilgi ağları ve yeni kapsayıcı iş modellerin kurulmasını destekleme, diğer ülkelere üst düzey danışman misyonları ve ilgili özel sektör odaklı kuruluşlarla diğer ülkelerden düşünce kuruluşlarını eşleştirme gibi faaliyetler Merkezin görevleri arasındadır.