Benin'in Siyasi Görünümü

Fransız sömürge dönemi öncesinde Batı Afrika’daki birçok krallığın merkezi konumuna gelmiş olan Benin, 1960 yılında Dahomey Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığını kazanmıştır. 1972-1989 arasında darbe yönetimi sırasında Sosyalist yönetim deneyimi de yaşamış bu dönemde 1975 yılında Benin Halk Cumhuriyeti adını almıştı. 1989 yılında yeni bir anayasa ile Marksist-Leninist yönetim kaldırılmış ve 1 Mart 1990 tarihi itibariyle Benin Cumhuriyeti adını almıştır.

Benin’de o tarihden bu yana altı Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. 2006’dan bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı Boni Yayi anayasa hükmü çerçevesinde son seçimlerde aday olmamıştır.

Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 6 Mart, ikinci turu 20 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Benin Özerk Seçim Komisyonu tarafından 21 Mart günü yapılan açıklamaya göre muhalif aday Patrice Talon % 65.39, iktidar partisinin adayının Başbakan Lionel Zinsou % 34.61 oranında oy almıştır.

Benin’de son Parlamento seçimleri 26 Nisan 2015’te gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı seçilen Patrice Talon’un siyasi parti bağlantısı yoktur. Ancak Ulusal Meclis’teki Milletvekillerinin çoğunluğu kendisine destek açıklamışlardır.

Yaklaşık 11 milyon nüfusu olan Benin'de, yüksek işsizlik oranı, yolsuzlukla mücadele, sağlık ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi gibi sorunlar gündemdeki öncelikli sorunlardır.

EAGÜ statüsündeki Benin, UNDP 2014 İnsani Gelişmişlik Endeksine göre 187 ülke arasında 165. sıradadır.

Benin’de, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar ülkenin en büyük şehri ve ekonomik merkezi olan Kotonu’da; parlamento ve yüksek yargı kurumları ise resmi Başkent Porto-Novo’dadır. Benin parlamentosu “Ulusal Meclis” dört yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Ulusal Meclis’in görevi yasa yapmak ve bütçeyi onaylamaktır. Meclis’in Hükümeti denetim hakkı yazılı ve sözlü sorular ve araştırma komisyonları vasıtasıyla yürütülür. Savaş ilanı Meclis’in yetkisindedir. Yasa tasarı ve teklifi sunmak (Hükümetin de başı olan) Cumhurbaşkanı’nın ve Milletvekillerinin yetkisindedir.

Benin’de, kabile düzeni çerçevesinde bulunan “Kral”ların yönetim yetkileri olmamakla birlikte, kendi bölgelerinde ağırlıkları ve Devlet Protokolünde yerleri vardır.