Barbados'un Siyasi Görünümü

Barbados, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Devlet Başkanı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’tir. Kraliçe, Barbados’ta bir Genel Vali ile temsil edilmektedir. Barbados Genel Valiliğine 8 Ocak 2018 itibariyle Sandra Prunella Mason atanmıştır.

21 sandalyeye sahip Senato’nun üyeleri Genel Vali tarafından atanmakta, 30 üyeli Temsilciler Meclisi ise genel seçimlerle 5 yıllığına oluşturulmaktadır. Başbakan, Hükümetin başıdır. Genel seçimlerin ardından çoğunluk partisi veya koalisyonun büyük ortağının lideri, Genel Vali tarafından Başbakan olarak belirlenmektedir. Başbakan Yardımcısı ve Bakanlar Kurulu ise Başbakanın tavsiyesi üzerine Genel Vali tarafından atanmaktadır.

Barbados’ta tüm siyasi partiler ılımlı bir çizgi izlemektedir. Ülkedeki iki büyük siyasi parti, Birleşik Krallık İşçi Partisini örnek alan Barbados İşçi Partisi (BLP) ile Demokrat İşçi Partisi (DLP) olup ikisi arasında büyük bir ideolojik ayrım bulunmamaktadır.

Sonraki seçimlerin Şubat 2018’de yapılması öngörülmektedir.