Barbados'un Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 4,59 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 18.100 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %2,04

Enflasyon Oranı (2016): %1,3

İşsizlik Oranı (2016): %11,4

İhracatı (2016) : 0,52 milyar ABD Doları

İthalatı (2016) : 1,62 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 5,413 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016) : 5,41 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 3,3 bin ABD Doları

Barbados, Doğu Karayipler bölgesindeki en zengin ve gelişmiş ülkedir. Dünya Bankası verilerine göre yüksek gelir grubunda yer almaktadır.

Barbados, bağımsızlığından bu yana, şeker üretimine dayalı düşük gelirli ekonomiden turizme dayalı orta gelirli ekonomiye geçişi devam ettirmektedir. Ülke ekonomisinin lokomotifi ve en büyük gelir kaynağı turizmdir. Bölgede yaşanan kasırgalara bağlı olarak turist sayısındaki dalgalanmalar, ülke ekonomisini de olumsuz etkileyebilmektedir. Turizmin ardından diğer önemli sektörler hizmetler, inşaat ve hafif sanayidir.

Kıyı bankacılığı, bilgi teknolojileri ve mali hizmetlerin, ülkenin döviz rezervlerine ve ekonomik büyümesine katkısı giderek artmaktadır. Bu bağlamda ülke ekonomisi 2016 yılında %2 oranında büyümüştür. Barbados’un öndegelen ticaret ortakları Trinidad ve Tobago ile ABD’dir.