Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS)

Uluslararası Örgüt Künyesi

Örgütün Amacı:

Siyasi hedefleri ortaya koyarak, eylem planları geliştirmek, belirli hedefler doğrultusunda farklı projeler üretmek ve bölgeyi ilgilendiren ortak konularda fikir alışverişi için altyapı hazırlamak.

Kuruluş Tarihi:

1992

Merkezi:

Stokholm

Genel Sekreteri:

Jan Ludin

Üye Ülkeler:

İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Almanya, Rusya Federasyonu, İzlanda ve AB Komisyonu’dur.

Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Üye değildir. Gözlemci statüsü de bulunmamaktadır.

Örgütün Tarihi

Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS), Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Baltık Denizi bölgesinde gerçekleşen jeopolitik değişiklikler ışığında, Almanya ve Danimarka’nın öncülüğünde 1992 yılında Kopenhag'da yapılan bir Dışişleri Bakanları toplantısıyla kurulmuştur.

Kurucu üyeleri İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Almanya, Rusya Federasyonu ile AB Komisyonu’nun yanısıra İzlanda da CBSS’e 1995 yılında katılmıştır.

CBSS Sekretaryası, Nyborg/Danimarka’da 1998’de düzenlenen CBSS 7. Bakanlar Konferansı’nda alınan karar doğrultusunda kurulmuştur. Stokholm’de yerleşik Sekretarya faaliyetlerine 20 Ekim 1998 tarihinde başlamıştır.

Dönem Başkanlığı üye ülkeler arasında 2 yıl süreyle dönüşümlü olarak yerine getirilmektedir. Halihazırda 2010-2011 Dönem Başkanı olan Norveç, 1 Temmuz 2011 tarihinde bu görevi Almanya’ya devredecektir.

Konsey’in üst düzey toplantıları, iki yılda bir düzenlenen Baltık Denizi Devletleri Zirvesi ve CBSS Bakanlar Konferansı’dır. Zirvelere üye ülkelerin Hükümet ve Devlet Başkanları iştirak ederken, Bakanlar Konferansı’na Dışişleri Bakanları seviyesinde katılım olmaktadır. Ayrıca, her iki toplantıda da AB Komisyonu’ndan üst düzey temsilciler yer almaktadır.

Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nin 8. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 1-2 Haziran 2010 tarihlerinde Vilnius'ta gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

Ülkemizin örgüte üyeliği veya gözlemci üyeliği bulunmamaktadır.