#

Bakanlık Memurlarına Sağlanan Maaş ve Diğer Maddi Olanaklar

Dışişleri Bakanlığı mensubu Devlet Memurlarına merkezde aylıkları yanında  “Dışişleri Hizmetleri Tazminatı” ödenir.

Sürekli görevle yurtdışına atanan memurların maaşları ise ülkelerin pahalılık düzeyi ve yaşam koşullarına göre Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca farklı emsal grupları çerçevesinde ödenir. Memurların yurtdışı aylıkları memuriyet kategorisine göre değişen, A, B ve C olmak üzere üç farklı katsayı cetvelinden hesaplanır. Farklı katsayı cetveli uygulanmasındaki amaç  temsil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

Sözkonusu maaş katsayıları evli ve eşi çalışmayan memura eşi için %5, ilk iki çocuğunun herbiri için ise %2,5 artırılarak uygulanır.

Ev kiralarının yüksek olduğu birçok ülkede, memurlarımızca ödenen kira bedelinin aylıklarının belli bir oranını aşması halinde “kira katkısı” adı altında Devlet katkısı sağlanır.

Atamalar yoluyla yer değiştirmelerde taşınma ve ulaşım masraflarını karşılamak üzere ayrıca ödemeler yapılır.