Bahreyn'in Siyasi Görünümü

Arapçada “İki deniz” anlamına gelen Bahreyn Krallığı, 1971 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkenin ilk anayasası 1973 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bahreyn’de Kral, devletin başkanıdır. Başbakanı atama ve görevden alma yetkisini haizdir. Kral, yetkilerini doğrudan veya Bakanlar Kurulu aracılığıyla yürütür. Bakanları da doğrudan atayan Kral, Anayasayı değiştirme yetkisini de haizdir.

Ulusal Meclis, 2002 Anayasasıyla kurulmuş olup Şura Konseyi ve Temsilciler Meclisi olarak iki kanadı mevcuttur.

Şura Konseyi, 2002 Anayasasıyla kurulan Ulusal Meclisin iki kanadından biridir. Tümü Kral tarafından atanan 40 üyesi mevcuttur. Ülkede yaşayan bütün dini grupları aynı çatı altında buluşturan Konsey’in üyeleri, Kraliyet Kararnamesiyle hanedan ailesi üyeleri ile üst düzey emekli bürokratlar, büyükelçiler, hâkimler ve işadamları kesimleri arasından seçilmektedir.

Temsilciler Meclisi, 2002 Anayasasıyla kurulan Ulusal Meclisin ikinci kanadıdır. Tamamı halk tarafından seçilen 40 üyesi bulunmaktadır. Anayasaya Mayıs 2012’da yapılan düzenlemeyle Ulusal Meclis’in iki alt kanadı arasında yasalarla ilgili bir anlaşmazlık yaşandığı takdirde, toplanan ortak oturumda oyların eşit olması durumunda Temsilciler Meclisi Başkanı’nın oyunun belirleyici olmasına karar verilmiş, bu şekilde Temsilciler Meclisi Şura Konseyi’nin üzerinde bir konuma yerleştirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyeleri, Temyiz Mahkemesi Başkanı ve üyeleriyle Başsavcı da Kral tarafından atanmaktadır.