Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (EPPO)

Uluslararası Örgüt Künyesi

Örgütün Amacı:

Bitkisel her türlü zararlı unsur ve hastalığın engellenmesi amacıyla tavsiyelerde bulunmaktır.

Kuruluş Tarihi:

1951

Merkezi:

Paris

Başkan:

Martin Ward

Üye Ülkeler:

Arnavutluk, Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fas, GKRY, Guernesey Adaları, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsrail, İtalya, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, Jersey Adaları, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan

Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Ülkemiz Örgüt’e üyedir.

Örgütün Tarihi

1951 yılında 15 Avrupa ülkesi tarafından, Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki bitkileri ve bitki örtüsünü korumak için hükümetlerarası bir yapıda kurulan Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (EPPO), Bitkilerin Korunması Hakkındaki Uluslararası Sözleşme kapsamında, Avrupa’da bölgesel bir örgüt statüsündedir.

Başlangıçta belli tarımsal ürünlere zarar veren hastalık ve haşaratla mücadele amacıyla kurulan EPPO, zaman içinde her türlü zararlı unsur ve hastalığı engelleme göreviyle, üye ülkelerce uyulması istenen, özellikle ticaret yoluyla geçen bulaşıcı hastalıkların engellenmesine yönelik önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunan bir kuruluş yapısı kazanmıştır.

EPPO, yılda iki defa toplanan ve 7 üye ülkenin dönüşümlü olarak temsilci bulundurduğu “Yürütme Kurulu” tarafından idare edilmektedir. Bu Kurul, yılda bir kez toplanan, tüm üye ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı Konsey tarafından denetlenmektedir. EPPO Sekretaryası ise, Yürütme Kurulu ve Konsey’e bağlı olarak örgütün işleyişini sağlamaktadır. Tüm bu organlara bağlı olan Çalışma Grupları ve Paneller aracılığıyla bilimsel ve teknik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri

Anılan Örgüt ile ilgili çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız yürütmektedir.